Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

19 maart 2020
Jullie geven momenteel het beste van jezelf om de scholen open te houden. Er is niet alleen opvang op school, maar er worden ook heel wat initiatieven uitgewerkt om het leren van de kinderen die thuis zijn, te blijven ondersteunen. Alvast een dikke pluim voor ieder van jullie!
 
19 maart 2020

Op dit moment wordt er door leerkrachten en scholen massaal ingezet op digitale media opdat leerlingen zo weinig mogelijk leerachterstand zouden oplopen. Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen hebben moeilijk of geen toegang tot de leermiddelen en ondersteuning die anderen wel hebben.

19 maart 2020
Elk OKAN-team werkt keihard om de leerlingen te voorzien van lesmateriaal opdat ze zo weinig mogelijk leerachterstand zouden oplopen. Digitale leerwegen zijn heel waardevol, maar ga ook op zoek naar hoe je de leerlingen en het gezin kan bereiken via een niet-digitale weg. Hou contact met de leerlingen.
19 maart 2020
  • Voor de scholen zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen van vrije programmaties, samenstelling scholengemeenschap, fusies, concordanties ...
19 maart 2020

Je kunt met je pedagogische vragen steeds bij de pedagogische begeleiding terecht. Als gevolg van de strengere maatregelen die op de Nationale Veiligheidsraad werden afgesproken, kunnen ze niet meer op school komen. Je kunt hen via e-mail of telefonisch bereiken. 

19 maart 2020
De onderwijsinternaten, de Medisch Pedagogisch Instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO, IBSOG en AIBOGO) en de internaten met permanente openstelling (IPO) blijven open. Kinderen en jongeren die niet ziek zijn, en waarvan de ouders in cruciale sectoren werken, worden opgevangen op school.
19 maart 2020
De coronacrisis stelt onze scholen voor een bijzondere uitdaging, maar haalt ook het mooiste in onze onderwijsprofessionals naar boven. Toegewijde leraren zoeken creatieve manieren om voor hun leerlingen te zorgen. Ook directeurs en bestuurders ondersteunen hun leraren op bijzondere manieren. 
 
19 maart 2020
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021: nog mogelijk?  
 
19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
19 maart 2020

In de vooravond zijn alle onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden met minister Weyts in overleg gegaan over de maatregelen rond de coronacrisis. Dat sociaal overleg verliep in een constructieve sfeer. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het waarborgen van de veiligheid zowel voor het personeel als voor de leerlingen kwam aan bod.

Pagina's