Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

27 maart 2020

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.

27 maart 2020

Iedere mens, iedere school heeft te maken met verlieservaringen. Ze kunnen diverse vormen aannemen. Zo treedt vandaag verlies aan sociaal contact als verlieservaring voor velen op de voorgrond. Scholen zoeken onder andere door afstandsleren naar creatieve manieren van omgaan daarmee. Maar de verlieservaringen kunnen veel indringender zijn: het virus eist ook steeds meer mensenlevens.

24 maart 2020

De huidige richtlijnen stellen dat de school, zolang het lukt, in opvang voorziet tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang). Toch wordt de raad gegeven de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden.

19 maart 2020

Deze avond communiceerde onze premier Sophie Wilmès de nieuwe maatregelen met het oog op het indijken van het coronavirus. Op het vlak van het onderwijs bleef het echter stil. Na de persconferentie bleek dat de huidige maatregelen voor het onderwijs blijven gelden.

19 maart 2020
De regelingen over economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht laten op zich wachten. Daarom adviseren we het volgende: zelfs als er weinig of haast geen leerlingen, cursisten, studenten of internen in de instelling aanwezig zijn, kunnen bepaalde taken (bv. onderhoudstaken of klussen) verder uitgevoerd worden.
19 maart 2020
In deze tijden is het heel belangrijk dat je als docent contact blijft houden met je cursisten. Heel wat docenten zetten allerlei initiatieven op om de interactie met hun cursisten levendig te houden.
19 maart 2020
In het buitengewoon onderwijs is het onze taak om blijvend in te zetten op ‘persoonlijke verbinding’. Laat de leerlingen niet los en blijf in verbinding. Dat kan via een telefoongesprek, een sms, WhatsApp-groepen, een e-mail of chat.
19 maart 2020

Op de pagina Ideeën voor het secundair onderwijs vind je een massa aan praktijkideeën vanuit de verschillende vakken en studiegebieden. Die worden nog dagelijks aangevuld. Er staan overzichten met interessante links, maar evengoed kant-en-klare opdrachten.

19 maart 2020

Om je te helpen hebben we verschillende ideeën voor afstandsleren in het basisonderwijs gebundeld op de PRO.-site. Je vindt er info over flipping the classroom, materialen die het leren op afstand faciliteren, linken naar uitgewerkte praktijkvoorbeelden, linken naar educatieve middelen en tools en tips over hoe omgaan met leerlingen die geen internet hebben.

19 maart 2020
Mede ten gevolge van de coronacrisis zullen de Centra voor Leerlingenbegeleiding de uitrol van een nieuwe tool, blended chatten, versnellen, en CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, versterken.
 

Pagina's