23 september 2015

De scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs kregen deze week vanuit de overheid een communicatie met betrekking tot “de GON-bevriezing en afwijkingsuren buitengewoon onderwijs”.

22 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken.

22 september 2015

Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen opnieuw uren-leraar via overdracht uitlenen aan andere scholen die een tekort aan uren hebben. Alle scholen die uren wilden ontlenen, zijn ondertussen bediend door de scholen die uren op het prikbord hadden geplaatst. Het aanbod bleek uiteindelijk iets groter dan de vraag.

22 september 2015

Het interprofessioneel Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert woensdag 7 oktober een nationale betoging in Brussel.

21 september 2015

Informatiebrochure: Ronde van Vlaanderen Basisonderwijs

15 september 2015

Om de praktijkschok van nieuwe leraren lager onderwijs te verzachten heeft Thomas More Hogeschool een website ontworpen die een heleboel nuttige informatie bundelt. Lees het volledige persbericht.

09 september 2015

Omdat er eind vorig schooljaar signalen waren over een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016, werd beslist de GON-ondersteuning te bevriezen.

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overschrijding van de 3 %-norm voor bijzondere pedagogische taken in het kader van de aanwending van de uren per leraar.

08 september 2015

Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis.

08 september 2015

We vernemen dat sommige scholen en centra zich afvragen of er in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs pas na 30 dagen een vervanger in het ondersteunend personeel of in BPT-uren mag aangesteld worden.

Pagina's