15 januari 2020

Op maandag 3 februari 2020 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2020-2021. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

15 januari 2020

Elke school, internaat, cvo of centrum voor leerlingenbegeleiding kan de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding terugvorderen van de Vlaamse overheid. In het najaar ontvangt de instelling een voorschot van minimaal 25 procent op de vervoerkosten op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

15 januari 2020

Op donderdag 16 januari zijn de medewerkers van de Dienst Personeel te gast in twee kunstscholen in Gent: de kunsthumaniora Sint-Lucas en de Sint-Lucas academie. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken. Op die dag is de Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar.

14 januari 2020

Roosmarijn Beckers had de schriftelijke vraag over dit thema van Steve Vandenberghe en het antwoord (N.B. het ging om schriftelijke vraag nr.3 (2019-2020), maar het antwoord stond in het antwoord op vraag nr.

14 januari 2020

Een vraag om uitleg over een moeilijk thema van de hogescholen, dat ook al een hele tijd meegaat: de kwestie van de zgn. onderwijsbelastingseenheden en de financiële perikelen daarrond. Loes Vandromme was nogmaals de vragensteller van dienst. De zaak stond ook in het Regeerakkoord en uiteraard ook in de beleidsnota Onderwijs.

14 januari 2020

Op 9 januari 2020 waren we (alweer en dan nog alleen in de namiddag) vertrokken voor een goedgevulde onderwijscommissievergadering met vragen om uitleg. Algemeen had ik de indruk dat de zaken wat minder tijd in beslag namen, maar dat kan aan de aard van de vragen gelegen hebben. Toch zijn er misschien ook hier nóg efficiëntiewinsten (weet je nog?) te boeken.

18 december 2019

We actualiseerden de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden op basis van de recente wijzigingen in de regelgeving.

17 december 2019

En nog was het niet gedaan met personeelsvragen, maar nu in het kader van het M-decreet en de beurt was aan Kathleen Krekels. Zij schetste heel samengebald maar accuraat de geschiedenis van het M-decreet met zijn problemen voor leraren.

17 december 2019

Na de vragen van Loes Vandromme en Steve Vandenberghe nog een personeelsvraag. Nieuwkomer-voorzitter Karolien Grosemans had het over de werkbaarheidsmonitor, een grootschalig driejaarlijks onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

17 december 2019

Steve Vandenberghe had ook zelf nog een personeelsvraag, die voortbouwde op de eerdere maatregel waarbij bepaalde directeurs basisonderwijs vrijgesteld werden van een lesopdracht en anderen hun lesopdracht verminderd zagen met een aantal uren. Er restte volgens Vandenberghe nu nog een groep van 90 directeurs mét een lesopdracht.

Pagina's