24 september 2018

Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties moeten de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur meedelen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen).

24 september 2018

Vanaf 1 oktober kunnen de scholen die behoren tot een samenwerkingsplatform, een personeelslid aanstellen in het lerarenplatform. Voor die betrekking stel je een afzonderlijke arbeidsovereenkomst op: TADD ofwel TABD, niet als vervanger. De inzetbaarheid van het personeelslid leg je vast in een bijlage.

24 september 2018

Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden de vacante betrekkingen in wervingsambten vastgesteld op 15 oktober, en meegedeeld tegen 15 november. De benoeming gaat dan in op 1 januari. De vacantverklaring moet ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.

24 september 2018

Heel wat secundaire scholen zijn nog steeds op zoek naar uren-leraar. We hopen met deze oproep alsnog enkele scholen bereid te vinden om, indien mogelijk, enkele uren ter beschikking te stellen via ons Prikbord uren-leraar. Elk pakket uren-leraar is welkom en kan voor een of meerdere vragers een aanzienlijk verschil betekenen.

11 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

05 september 2018

Nog tot 15 september 2018 kunnen scholen buitengewoon basis- en secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je daarover alle informatie vinden.

04 september 2018

In de nieuwsbrief van 23 augustus maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

29 augustus 2018

We actualiseerden de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018' (aanmelden vereist). De belangrijkste aanvullingen gaan over de vacantverklaring van betrekkingen van personeelsleden die een eindeloopbaanstelsel of bepaalde verlofstelsels genieten (pu

29 augustus 2018

Overeenkomstig cao XI moeten de betrekkingen waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel op 1 mei 2018 een GLBO50+, GLBO55+ of een VVP55 namen, vacant worden verklaard tegen 10 september 2018. Schoolbesturen die de betrekkingen al meedeelden voor de zomervakantie, hoeven dat bericht nu enkel te herhalen voor de personeelsleden die pas na de vakantie in dienst zijn getreden.

29 augustus 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor medewerkers in het domein van personeelsreglementering. 

Pagina's