07 november 2018

Niet onverwacht kwamen er twee actuele vragen in deze plenaire vergadering: een over het lerarentekort annex loopbaanpact en een over hoogbegaafde leerlingen.

07 november 2018

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds organiseert ook in 2018-2019 opleidingen voor het arbeiderspersoneel. Zoals de voorbije jaren worden er modules poetstechnieken, onderhoudsmedewerker, busbegeleiding, schooltoezicht, kok en keukenmedewerker ingericht.

07 november 2018

1 januari is de ingangsdatum voor de vaste benoeming in betrekkingen in wervingsambten die vacant zijn verklaard volgens de toestand van 15 oktober.

24 oktober 2018

Op vrijdag 26 oktober brengen de medewerkers van de Dienst Personeel een bezoek aan De Pinker in Poperinge. De Pinker is de overkoepelende naam voor de verschillende scholen buitengewoon onderwijs Spalier, Kwadrant en 3Weg. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken.

23 oktober 2018

Op 19 september 2018 was dit onderzoek (in het kader van het Loopbaandebat/pact) voorgesteld.

23 oktober 2018

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema.

10 oktober 2018

We sluiten deze week het prikbord 2018-2019 af. Veel dank aan de scholen die een bijdrage hebben geleverd. Zij krijgen eind deze week te horen aan welke school hun uren toebedeeld kunnen worden.

10 oktober 2018

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

03 oktober 2018

Mocht je als basis- of secundaire school reglementair een vervanger aanstellen voor minder dan een schooljaar in een wervingsambt van het onderwijzend personeel, maar vond je geen geschikte interimaris? Meld dat dan zeker aan het werkstation als opmerking bij de dienstonderbreking van de titularis.

24 september 2018

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB diende een stakingsaanzegging in voor dinsdag 2 oktober. Daarmee wil het zijn militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie in Brussel op die datum.

Pagina's