16 januari 2019

Graag vestigen wij de aandacht op de opleidingen voor het meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel). We willen graag extra de focus leggen op mensen die tewerkgesteld zijn als bedienden. Zij komen er immers ook voor in aanmerking.

16 januari 2019

De schoolbesturen konden de aanvullende eindejaarspremies van het arbeiderspersoneel terugvorderen bij het Tewerkstellingsfonds. Voor de terugvordering van de eindejaarspremie van december 2018 zullen wij een nieuwe procedure hanteren waarbij wij gebruikmaken van de gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

16 januari 2019

We hebben intussen recentere informatie over zorgkrediet en invloed op het pensioen. In tegenstelling tot wat we eerder hebben gepubliceerd, komt het zorgkrediet wél in aanmerking voor het overheidspensioen.

11 januari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

10 januari 2019

Je moet bij gelegenheid de term lerarentekort eens googelen. Belangrijk, alweer zeer zeker, maar dit gesprek vandaag in de plenaire vergadering bevatte, niet onverwacht, niets nieuws.

08 januari 2019

Het is nog steeds wachten op een wettelijke regeling om het zorgkrediet aanneembaar te maken voor het overheidspensioen. Zo’n regeling is onlangs wel vastgelegd voor het pensioenstelsel van de werknemers, maar tot op heden nog niet voor de ambtenaren of het vastbenoemde personeel van de sector onderwijs. We houden je op de hoogte.

07 januari 2019

Bij de start van het tweede trimester kampen opnieuw heel wat basis- en secundaire scholen met een tekort aan beschikbare leraren. Volgens de VDAB is dat tekort dubbel zo groot als op hetzelfde moment vorig jaar. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen doortastende maatregelen.

03 januari 2019

De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goed.

03 januari 2019

Bij de berekening van de totalen bij de lonen voor PC 225 is een fout gebeurd. Die is ondertussen rechtgezet. Je vindt de verbeterde versie op de website bij het thema Bezoldigingen en vergoedingen: contractuele personeelsleden.

18 december 2018

Bij cao XI zijn de overheid en de vakorganisaties overeengekomen om de anciënniteitsvoorwaarde voor TADD die we tot nu toe kenden (720 dagen in ten minste 3 schooljaren), te versoepelen. In de overgangsfase zijn overgangsmaatregelen van kracht. Daarnaast is aanvangsbegeleiding vanaf 2019-2020 een recht en een plicht voor de tijdelijken van bepaalde duur.

Pagina's