18 februari 2020

Nog een personeelsaangelegenheid, maar met een federaal kantje. De vragensteller die daarover vanuit het onderwijsveld signalen gekregen had, was Katrien Schryvers. Zij schetste deze problematiek: onderwijspersoneelsleden in een langdurig verlofstelsel zijn soms wel bereid om toch een vervanging te doen in hun (of een andere) school, maar allerlei barrières maken dat moeilijk tot onmogelijk.

18 februari 2020

We hadden een week voordien nog maar net een vraag om uitleg gehad over zijinstromers in de lerarenopleiding en de onderwijsambassadeur naast diezelfde ochtend de eerste hoorzitting over “kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten” (N.B.

12 februari 2020

Met leercultuur en levenslang leren zaten we opnieuw bij een belangrijk personeelsthema. Twee vragenstellers nu: opnieuw Loes Vandromme en Annabel Tavernier.

12 februari 2020

Niet voor het eerst ging het over het (toekomstige) lerarentekort, maar vragensteller Loes Vandromme hanteerde nu de specifieke invalshoek van de in aantal serieus toegenomen zijinstromers die via de VDAB aan een lerarenopleiding bezig waren.

12 februari 2020

Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5.

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

29 januari 2020

Als tweede vraag van de vergadering kregen we ineens vier vragenstellers over een personeelskwestie, die niet voor het eerst in de Commissie passeerde.

15 januari 2020

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 28 januari 2020. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de betoging georganiseerd door ABVV.

Pagina's