24 april 2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen (NIV) om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar gebruiken.

24 april 2019

Op 26 april 2019 vindt een Europese betoging plaats in Brussel. De actie is gedekt door een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB. 

24 april 2019

De reglementering biedt sinds een aantal jaar de mogelijkheid aan personeelsleden om vanuit hun vastbenoemde opdracht een verlof te nemen en zo tijdelijk een andere opdracht (TAO) op te nemen.

24 april 2019

De medeling biedt een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen waarmee betrekkingen van leraar en godsdienstleraar kunnen worden ingericht in scholen voor voltijds gewoon so en in opleidingsvorm 4 (OV4) van het buitengewoon secundair onderwijs.

02 april 2019

Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van nieuwe personeelsleden. Vanaf 1 september 2019 wordt aanvangsbegeleiding zowel een recht als een plicht voor startende personeelsleden.

02 april 2019

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige cyclus voor scholengemeenschappen. Een eventuele wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap heeft gevolgen voor de rechten van de personeelsleden.

01 april 2019

Om de commissievergadering af te ronden, een erg boeiende én belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls, maar dan wel vooral met het oog op de volgende legislatuur. Het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs heeft inderdaad enkele specifieke kenmerken die voor verbetering vatbaar zijn (nl. het gebruik van diverse zgn.

19 maart 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Pagina's