21 augustus 2019

We actualiseerden de nota Praktische schikkingen aanvangsbegeleiding. De aanvullingen gaan over de organisatie van de aanvangsbegeleiding in de internaten en de centra van het volwassenenonderwijs.

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs al geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd 'prikbord'. De Dienst Personeel brengt scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen.

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

21 augustus 2019

De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsitua

21 augustus 2019

Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons.

21 augustus 2019

De FOD Sociale Zekerheid evalueert momenteel bezig het recente statuut van de verenigingswerkers. We nodigen jou uit om deel te nemen aan de evaluatie van het nieuwe statuut van de verenigingswerker door dit evaluatieformulier in te vullen.

21 augustus 2019

In cao XI is opgenomen dat een 'pilootproject lerarenplatform' wordt gelanceerd om meer tijdelijke leraren een schooljaar werkzekerheid te bieden. Het pilootproject werd met één schooljaar verlengd door onderwijsdecreet XXIX.

03 juli 2019

Voor de organisatie van het onderwijs kent de overheid aan elke school omkaderingsmiddelen toe (uren-leraar, punten, een betrekking van directeur) die bestemd zijn om in een welbepaald schooljaar te worden aangewend in een welbepaalde school. Uren-leraar kun je echter overdragen volgens drie verschillende mechanismen:

03 juli 2019

We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019'. Je vindt er meer informatie over onder andere de regeling van de OOM27-codes.

18 juni 2019

Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s) opnieuw samengesteld worden.

Pagina's