20 mei 2020

Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

13 mei 2020

Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

12 mei 2020

Zin in een nieuwe uitdaging? We zoeken een gedreven collega om bij het Vlaams Lasalliaans Perspectief aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider secundair onderwijs biologie, chemie en natuurwetenschappen.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

12 mei 2020

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken (een) gedreven collega(‘s) om in het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming aan de slag te gaan als

Pedagogisch begeleider secundair onderwijs natuurwetenschappen (biologie-chemie) (100%)

12 mei 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2020 een halftijds pedagogisch begeleider voor vakken in het domein STEM aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Oost-Vlaanderen te versterken.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

12 mei 2020

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2020 een deeltijds pedagogisch begeleider economie en organisatie aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Oost-Vlaanderen te versterken.

07 mei 2020

Op 2 mei 2020 werd op de federale ministerraad beslist om een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Werknemers met een kind jonger dan 12 jaar kunnen via dat verlof hun arbeidsprestaties verminderen met de helft of met één vijfde in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

07 mei 2020

Hoewel we al meermaals hebben aangedrongen op de omschrijving van de ‘risicogroep’, hebben de experten van de GEES de definitie nog steeds niet vastgelegd. Zodra we weten welke personeelsleden tot de risicogroep behoren, communiceren we erover.

06 mei 2020

Op dit moment hebben de ondersteuningsnetwerken en de ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsmodel nog geen zicht op de personeelsomkadering voor het schooljaar 2020-2021.

05 mei 2020

Heb je interesse in de juridische aspecten van scholenbouw? Bouw je graag mee aan onze infrastructuurondersteuning? Gaat je interesse in het bijzonder uit naar de juridische aspecten van die huisvesting: eigendom en zakelijk recht, contractenrecht, DBFM …Dan is deze vacature iets voor jou!

Pagina's