03 juli 2018

De procedure voor een detacheringsaanvraag is gewijzigd. Voorheen ontving je als school van de organisatie waarnaar een personeelslid gedetacheerd wordt een te ondertekenen aanvraagformulier.

Voor alle detacheringen vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure als volgt:

02 juli 2018

Omdat vanaf schooljaar 2018-2019 de reaffectatiereglementering op een aantal punten wijzigt, pasten we de mededeling over reaffectatie/wedertewerkstelling in de internaten aan.

De meest opvallende wijzigingen zijn:

02 juli 2018

Dat er volgend schooljaar heel wat wijzigt in de personeelsreglementering staat vast. Wat je daarover moet weten, hebben we gebundeld in de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018'. Je vindt er meer informatie over onder andere:

25 juni 2018

In deze commissievergadering zaten best wel wat belangrijke thema’s waarover heel wat te zeggen viel, zo ook het thema van deze vragen om uitleg van onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman: lerarenplatforms dus. Dat was een afspraak in cao XI naast een aantal andere maatregelen voor de beginnende leraar.

22 juni 2018

Vanaf 1 september 2018 wordt een code gekoppeld aan de vastbenoemde uren van de oorspronkelijke titularis die een eindeloopbaanverlofstel neemt. Hij blijft vastbenoemd voor zijn volledige opdracht, maar de verlofuren worden door het gebruik van de code niet aangerekend op het lestijdenpakket (bao) of het pakket uren-leraar (so).

19 juni 2018

Land- en tuinbouw en het onderwijs daarin liggen onderwijscommissaris Jos De Meyer na aan het hart. Inzake uitrusting hadden zulke scholen heel wat noden, die zij onvoldoende konden betalen vanuit de reguliere werkingsmiddelen en voor bv. steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kwamen ze niet in aanmerking. Wat kon de minister doen?

19 juni 2018

Voor deze nieuwe pensioenvraag van onderwijscommisssaris Jos De Meyer verwijs ik vooraf graag naar een heel toegankelijk en interessant artikel in Knack  van 6 juni 2018 (voor de abonnees), waarmee ik zelf

14 juni 2018

De Vlaamse regering hechtte op 8 juni 2018 haar principiële goedkeuring aan enkele beslissingen die van belang zijn voor directeurs en adjunct-directeurs van centra die enkel HBO5 of de specifieke lerarenopleiding aanbieden, ofwel zowel HBO5, SLO als secundair volwassenenonderwijs aanbieden.

13 juni 2018

Het pilootproject ‘lerarenplatform’ gaat van start op 1 oktober 2018. Alle basisscholen konden zich aanmelden in een samenwerkingsplatform waardoor 2 500 leraren werkzekerheid krijgen tot het einde van het schooljaar 2018-2019. In het secundair onderwijs gaat het om een kleiner proefproject met een contingent van 350 leraren.

13 juni 2018

We pasten onlangs alle mededelingen over reaffectatie in het gewoon secundair onderwijs aan de gewijzigde regelgeving aan: zowel de omstandige mededeling als de versie 'in vogelvlucht' en het overzicht van de ambten waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling verplicht is.

Pagina's