04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

27 juni 2018

Op 15 november 2018 organiseert het ‘Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag. We behandelen thema’s zoals actiemogelijkheden, omgaan met pers, brede omgeving en advocaten, regelgeving rond asiel en migratie, onderwijsregelgeving en schoolbeleid voeren en ‘afscheid nemen’.

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

25 juni 2018

Deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer sloten eigenlijk naadloos aan bij de eerdere vraag van Tine Soens in deze commissievergadering.

21 juni 2018

Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018.

20 juni 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt een netwerk op van scholen waar leerlingen uitgewezen worden/werden. We doen dat op vraag van de betrokken scholen. Met het netwerk willen we scholen verbinden met elkaar en kunnen ze ervaringen uitwisselen bv.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.