13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

13 december 2018

Onderwijscommissaris Jenne De Potter verwees naar de Europese onderwijstop van 25 januari 2018 en duidde het doel en de context ervan, ook met enkele cijfers. Er was nood aan een versterking van de Europese identiteit en ontwikkeling via onderwijs en cultuur, met een versteviging van het Erasmusprogramma als basis, zo bleek daar.

13 december 2018

Drie vragenstellers over een aanslepend probleem (o.a. vooral de erg lange reistijden voor leerlingen buitengewoon onderwijs): onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Jo De Ro en Ingeborg De Meulemeester.

13 december 2018

Duidelijke opvolgingsvragen bij de vraag van Koen Daniëls van 25 oktober 2018.

12 december 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro putte uit het jaarverslag 2017-2018 van CLBch@t, waaruit bleek dat er, vergeleken met het voorgaande schooljaar,

12 december 2018

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?

12 december 2018

Bij het thema Schoolorganisatie staat de schoolkalender voor het schooljaar 2019-2020. De schoolkalender geeft een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen.

06 december 2018

Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.

06 december 2018

Hoe boeiend en belangrijk deze actuele vragen ook waren, de politieke aandacht op deze dag werd volledig opgeëist en verkregen door de gang van zaken in de Commissie Buitenlandse Zaken van de (federale) Kamer… Ik kon het niet laten om de federale streamline af en toe te bekijken en beluisteren (nwvr: net voor 17.00 u liep die vertoning, met de stemming over een complex aan amendementen en zelfs

05 december 2018

Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.