13 februari 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

10 februari 2020

Scherven oprapen is het hoopvolle motto om in de vastenwerking te focussen op herstellen van relaties. Een vijfvoudig aanbod nodigt uit om daarvoor in deze vastentijd de handen uit de mouwen te steken:

10 februari 2020

17 februari is het ‘internationale dag van de hoop voor alle kinderen’. In een filmpje legt zuster Jeanne Devos de oorsprong en het ontstaan van deze dag uit en geeft ze een boodschap van hoop mee.

28 januari 2020

17 februari is internationale dag van de hoop voor kinderen. Dit schooljaar staan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele scholen met het jaarthema HANDEN VOL HOOP helemaal in het teken van de pedagogie van de hoop. Geeft ook jouw school op 17 februari een teken van hoop?

27 januari 2020

Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. Henry Drummond

15 januari 2020

Van een compleet andere orde dan de voorgaande vragen om uitleg was deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers: het was wel een typisch thema voor haar fractie, en betrof zelfs een punt uit het Regeerakkoord dat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van haar partij gestaan had.

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Van het M-decreet en Begeleidingsdecreet ging de vergadering over naar de problematiek rond een specifiek taalvak, Frans met name, en wel naar aanleiding van een open brief van een aantal docenten Frans uit hogescholen en universiteiten.

14 januari 2020

Met haar tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering (ten minste even belangrijk als haar eerste vraag) bleef Loes Vandromme in de sfeer van de onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Een van de eerste al genomen maatregelen uit het nieuwe Regeerakkoord en de nieuwe beleidsnota Onderwijs betrof tien bijkomende onderwijsinspecteurs. Vragensteller Loes Vandromme, die in deze commissievergadering heel productief was met diverse vragen, verbond die maatregel met het dossier “Onderwijsinspectie 2.0” van vorige legislatuur èn met nog bijkomende taken conform het Regeerakkoord.

Pagina's