06 mei 2020

Ook deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers was een opvolgingsvraag bij een eerdere vraag (van Kim De Witte) op 9 januari 2020.

06 mei 2020

Met deze onderwijscommissievergadering waren we voor het eerst sedert lang weer toegekomen aan ‘gewone’ vragen om uitleg (lees: die niet over de coronacrisis gingen). Maar meteen werd deze vraag om uitleg van Jo Brouns, die ingediend was in ‘onverdachte’ tijden, door het thema ervan toch weer ook gelinkt aan de coronacrisisactualiteit.

06 mei 2020

Volgend schooljaar wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht. De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.

05 mei 2020

Net voor de paasvakantie gaven we in onze nieuwsbrief een aantal krachtlijnen mee voor een goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen tijdens de co

05 mei 2020

Ten gevolge van de corona-crisis kunnen heel wat stages niet doorgaan zoals gepland.

04 mei 2020

Uit het sociaal overleg van vandaag vernemen we dat de draaiboeken voor BuO morgen ter beschikking worden gesteld.

04 mei 2020

We adviseren dit schooljaar geen stages meer in te richten voor leerlingen BuSO OV4-3-2-1. Meer informatie vind je in dit document

30 april 2020

Vanaf 15 mei kunnen de stages in het voltijds onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) terug opstarten van zodra de betrokken bedrijven terug opstarten. Mogelijk kan niet elke onderneming terug starten met de stage, of acht niet elke school het opportuun dat de stage terug opstart.

30 april 2020

Leerlingen die binnen de aanloopfase naar een reële werkplek gaan, kunnen vanaf 4 mei herstarten onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als leerlingen met een OAO. Trajecten aanloopfase zonder reële werkplek, blijven geschorst.

30 april 2020

De hervatting van de werkcomponent voor leerlingen met een arbeidsovereenkomst in duale opleidingen en in leren en werken (een overeenkomst alternerende opleiding of OAO) is mogelijk vanaf 4 mei. Hiermee wordt de fasering van de heropstart van de economie gevolgd. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld.

Pagina's