18 mei 2020

Voor enkele leerplancommissies van de tweede graad zijn we nog op zoek naar een aantal leraren. Meer informatie vind je in volgend overzicht.

14 mei 2020

De Vlaamse Regering legde op 30 april 2020 de lijst met duale structuuronderdelen vast voor het schooljaar 2021-2022.

13 mei 2020

Vanaf morgen herstart je met de leerlingen van het zesde leerjaar. Hopelijk wordt het een warm en veilig weerzien.

12 mei 2020

Ondertussen zijn er wijzigingen aan de regelgeving doorgevoerd die de studiebekrachtiging soepeler mogelijk maken in OV1, OV2 en OV3.

12 mei 2020

BeTa symbols bezorgde ons prenten die je communicatie duidelijker kunnen maken.

08 mei 2020

In het nieuwsbericht van gisteren hebben we beloofd om het draaiboek van de overheid verder te analyseren en te ordenen volgens de 9 principes.

07 mei 2020

In het draaiboek voor de heropstart van het Vlaamse onderwijsveld gaat het vijfde uitgangspunt over het garanderen van een faire evaluatie voor alle leerlingen. 

07 mei 2020

Sinds de uitbraak van COVID-19 is ons professioneel en gezinsleven sterk veranderd en hebben we ons allemaal moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken die we tot een paar weken geleden niet voor mogelijk hielden.

06 mei 2020

Vanavond ontving je het draaiboek via SchoolDirect. Op dat draaiboek hebben we lang gewacht om onze school te organiseren, om af te toetsen aan onze scenario's. 

06 mei 2020

De inspectie gaf een gunstig advies over de vernieuwde leerplannen voor de vierde graad Beeldende en audiovisuele kunsten. Het gaat over de leerplannen Beeldend kunstenaar, Ontwerper en Fotograaf, met de respectieve opties en de leerplannen voor de kortlopende studierichtingen en de specialisaties.

Pagina's