19 februari 2020

Je kan de poster/affiche van “handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs” bestellen via de webshop van katholiek onderwijs Vlaanderen.

19 februari 2020

Op 21 februari nodigen we iedereen uit om de taaldiversiteit in onze maatschappij extra in de kijker te zetten. Unesco riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. Er wordt opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.

18 februari 2020

Aan de hand van de recente viering van 40 jaar tweedekansonderwijs (tko) wees Koen Daniëls op een aandachtspunt in de speech van secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming Ann Verhaegen bij die gelegenheid?

18 februari 2020

Na de, zij het beperkte, commotie bij de vragen over de traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, was het tijd voor een opvolgingsvraag van Annabel Tavernier.

13 februari 2020

De projectgroep geletterdheid van VOCVO en de pedagogische begeleidingsdiensten organiseert een inspiratiedag rond geletterdheid, geïntegreerde trajecten en duaal leren. Ben je leraar NT2, praktijkleraar, leraar AAV, beleidsmedewerker, trajectbegeleider of coördinator in een CVO?

12 februari 2020

Door technische problemen met de video-uitzending was het vandaag wat moeilijk werken voor de actuele onderwijsvragen, met liefst vijf vragenstellers: Jo Brouns, Jan Laeremans, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman en Koen Daniëls.

12 februari 2020

Roosmarijn Beckers vond de inspiratie  voor haar vraag om uitleg in een recent Belga-bericht, maar over het wetenschappelijk onderzoek in kwestie was ook al in de kranten geschreven op 9 juli 2018.

06 februari 2020

Het ontwerpleerplan voor de basisoptie Opstroomoptie van de B-stroom werd bij de onderwijsinspectie ingediend ter advisering.

04 februari 2020

De onderwijsoverheid lanceert eerstdaags een nieuwe oproep voor het indienen van EVC-projecten.

Voor het ontvangen van een subsidie hebben de aanvragende cvo’s in deze ronde twee mogelijkheden. Je kunt intekenen om:

04 februari 2020

Vragensteller Steve Vandenberghe haalde de mosterd voor zijn vraag om uitleg bij een krantenartikel over sportarts Ruud Van Thienen en bewees dat hij de

Pagina's