02 april 2020

De pedagogische begeleiding verzamelde een aantal handvatten om van het afstandsleren na de paasvakantie nog steeds een krachtige leeromgeving te maken. Welke leerinhouden uit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn meest geschikt?  Waar liggen kansen in deze moeilijke periode? Waar geef je extra aandacht aan bij kleuters in en na de coronatijden? Wat met evaluatie, IDP?

02 april 2020

Onze leraren steken enthousiast de handen uit de mouwen om zich voor te bereiden op een langere periode van afstandsonderwijs. Ze overleggen, exploreren verder digitale mogelijkheden en zoeken ook naar oplossingen voor leerlingen die ze minder makkelijk (digitaal) kunnen bereiken.

02 april 2020

In de extra nieuwsbrief van 30 maart reikten we concrete tips aan hoe je aan de slag kan gaan voor het bepalen van nieuwe leerinhouden.

01 april 2020

Vandaag bereikte ons volgend bericht vanuit het departement onderwijs:

31 maart 2020

Gisteren kon je in de nieuwsbrief al een eerste aanzet terugvinden van hoe je binnen afstandsleren vanuit handelingsplanning betekenis kunnen geven aan nieuwe leerstof voor het buitengewoon onderwijs.

31 maart 2020

Zoals eerder aangekondigd laten we niet los om duidelijkheid te krijgen over de meest urgente vragen rond de opvang van onze leerlingen buitengewoon onderwijs tijdens de paasvakantie.

Welke leerlingen vangen we op?

30 maart 2020

De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken … Het is belangrijk aan ouders te communiceren dat ook die activiteiten de ontwikkeling van hun kind stimuleren.

30 maart 2020

Wekelijks overleggen de pedagogisch begeleiders van het volwassenenonderwijs met alle directies over de coronacrisis en de vele vragen specifiek voor het volwassenenonderwijs. We bekijken samen met AHOVOKS hoe de algemene richtlijnen van de overheid vertaald kunnen worden naar het volwassenenonderwijs. 

30 maart 2020

Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft een impact op de realisatie van de leerplandoelen. Afhankelijk van wanneer alle leerlingen opnieuw naar school mogen, dienen schoolteams meer of minder aanpassingen te doen. Hoe later de scholen opnieuw kunnen starten, hoe minder leerinhouden op de voorziene manier aan bod kunnen komen.

Pagina's