08 juli 2020

Voor elk pandemiescenario (kleurcode groen, geel, oranje, rood) zal binnenkort een draaiboek ter beschikking zijn. Bij de implementatie ervan houdt de school best rekening met de eigen context. Er is immers geen enkel organisatiemodel dat voor alle scholen zaligmakend is.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

07 juli 2020

Deze week werd een nieuwe versie van onze digitale leerplantool LLinkid online gezet met enkele nieuwe functionaliteiten:

30 juni 2020

Na het dko was deze vraag om uitleg wel enigszins andere koek.

30 juni 2020

Volgend schooljaar starten scholen secundair onderwijs in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren. Vanuit het werkveld ontvangen we heel diverse signalen. Sommige scholen maken zich zorgen over de organisatie volgend schooljaar, andere scholen zijn verschillende scenario’s aan het overwegen.

24 juni 2020

De onderwijsspiegel 2020 leert ons dat  basisscholen nog een groeimarge hebben op vlak van kleuter- en leerlingenevaluatie.

 

24 juni 2020

Tijdens deze opleidingsdag voor beginnende trajectbegeleiders in duaal leren introduceren we de belangrijkste aspecten van duaal leren. Aan de hand van vijf opeenvolgende sessies leer je de verschillende facetten van duaal leren kennen:

24 juni 2020

Wil je jullie schooleigen leesbeleid verder vorm geven of toetsen aan wetenschappelijke inzichten?  Dan is dit professionaliseringstraject echt iets voor jullie. Vanuit de principes van krachtig leesonderwijs versterk je het  schooleigen leesbeleid verder. Je onderzoekt welke van de vijf sleutels voor krachtig leesonderwijs al veel aandacht krijgen en hoe jullie andere kunnen versterken.

23 juni 2020

Omwille van de coronacrisis wordt het volwassenenonderwijs ook zwaar getroffen, maar kan het daarbij helaas niet altijd rekenen op de volle aandacht van de beleidsmakers.

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had.

Pagina's