07 januari 2016

In De Standaard en Het Nieuwsblad staat vandaag als titel dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een oproep doet om het examenrooster aan te passen aan de ramadan. Dat geeft de foute indruk dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarover een nieuwe beleidslijn heeft uitgevaardigd.

05 januari 2016

Vandaag verscheen dit opiniestuk van Lieven Boeve in aangepaste versie in De Standaard.

10 december 2015

De derdejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs - muzikale opvoeding, stelden hun artistiek project BeZIELd voor.

26 november 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen deed een oproep aan scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs om een kerststal te maken voor elke verdieping van ons gebouw in de Guimardstraat. Een 12-tal scholen beantwoordden de oproep. Vandaag kwamen zij langs om hun creaties te installeren en voor te stellen. Fantastische realisaties! Proficiat aan de jongeren en hun leraars.

25 november 2015

Op dinsdag 24 november vond een samenkomst met alle onderwijskoepels plaats op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om de heropening op woensdag 25 november van de onderwijsinstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bespreken.

08 november 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert Mgr. Jozef De Kesel met zijn aanstelling als aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel.

27 oktober 2015

In De Standaard ontstond de voorbije week een polemiek rond het levensbeschouwelijk dominante discours bij de VRT. Daarbij aansluitend gaf Raymonda Verdyck haar mening over de noodzaak van neutraliteit in het gemeenschapsonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat het GO!

22 oktober 2015

In de jaren 90 werden de eindtermen ingevoerd. Daarmee wou de overheid duidelijk maken wat zij verwachtte dat de school minimaal aan de leerlingen zou leren. Al was helderheid het doel, in werkelijkheid is na 20 jaar onoverzichtelijkheid troef. Tijd om het over een andere boeg te gooien.

20 oktober 2015

Onze scholen en internaten ontvangen vandaag geen ondersteuning voor kinderen beneden de 5 jaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dit ongehoord! 

Lees meer in het persbericht.

21 oktober 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend dat de samenwerking tussen de sector en het onderwijs verder versterkt.

Pagina's