17 juni 2008

Vandaag ondertekenden de vier onderwijsverstrekkers , in aanwezigheid van minister Vandenbroucke, de ‘Gemeenschappelijke verklaring inzake de integratie van welzijn in het onderwijs en de opleidingen van de Vlaamse Gemeenschap’.

01 juni 2008

Het participatiedecreet heeft niet tot meer participatie geleid. Dat vindt 70 procent van de directeurs en de voorzitters van zowel schoolraad als schoolbestuur van het katholiek gewoon en buitengewoon ba-sis- en secundair onderwijs.

14 februari 2006

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), zijn Verbonden en Diensten ondersteunen de deelnemende katholieke scholen aan de manifestatie ‘Hoop op Papieren’ (HOP) van woensdag 15 februari 2006.

Download het persbericht

Pagina's