23 september 2020

De coronacrisis heeft een zware impact op de leerprestaties van leerlingen in het (basis)onderwijs. Dat blijkt na analyse door de KU Leuven op de resultaten van toetsen die leerlingen in het zesde leerjaar binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen afleggen. De ongelijkheid tussen leerlingen nam significant toe, zowel binnen dezelfde school als tussen de scholen.

17 september 2020

Het aantal leerlingen dat aan een katholieke school les volgt, blijft gestaag toenemen volgens de demografische trends. Dat blijkt uit voorlopige inschrijvingscijfers van het schooljaar 2020-2021. Dit schooljaar starten 747.852 leerlingen in een katholieke kleuter-, lagere of secundaire school, 709 meer dan vorig schooljaar.

12 september 2020

Scholen krijgen het steeds moeilijker om geschikte stageplaatsen en werkplekken voor hun leerlingen in alternerende opleidingen, dus zowel duaal leren als leren en werken, te vinden. Vooral in de studiegebieden handel, toerisme en voeding, waar een stage essentieel is voor de opleiding van de leerling, wordt het probleem pertinent.

10 september 2020

Scholen investeren massaal in hygiënisch materiaal om leerlingen en personeel veilig op school te ontvangen. Daar hangt ook een prijskaartje aan vast. De overheid voorzag vorig schooljaar een compensatie, maar na een steekproef van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij 258 scholen blijkt dat slechts twee derde van de gemaakte kosten en gemiste inkomsten worden gecompenseerd.

27 augustus 2020

Er zijn weinig beroepen die de opvoeding van jonge mensen zo vormgeven als die van leraar, en toch zijn er te weinig van. Het groeiende lerarentekort zet de onderwijskwaliteit ernstig onder druk. Daar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen wat aan doen.

14 augustus 2020

Ten geleide: er verandert niets in het basisonderwijs. Kinderen gaan bij elk pandemieniveau voltijds naar school. Onderstaand is van toepassing vanaf het secundair onderwijs.

De analyse van de GEES en het overleg met de onderwijspartners leverde resultaat op. Leerlingen zullen meer dan voorzien naar school kunnen en de schoolorganisatie wordt flink vereenvoudigd.

30 juni 2020

Zoals elk jaar deden katholieke basisscholen mee aan de gevalideerde toetsen van hun netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de 52ste editie al. De volledige analyse van dit schooljaar, geteisterd door de coronacrisis, is pas in het najaar beschikbaar. Scholen krijgen nu al individuele rapporten over hun onderwijskwaliteit.

22 mei 2020

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

20 maart 2020

Zo goed als alle leerlingen brengen drie schoolweken thuis door. Dankzij afstandsleren zorgen scholen ervoor dat zij thuis oefeningen kunnen blijven maken. Met de ondersteuning en het concrete lesmateriaal van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan leraren aan de slag.

13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigt ingrijpende maatregelen aan om de coronapandemie het hoofd te bieden. Lessen worden opgeschort tot aan de paasvakantie, maar in het belang van de volksgezondheid sluiten scholen niet. “Wij blijven onze scholen informeren en ondersteunen. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen.

Pagina's