Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 december 2015

Het aantal aanvragen voor (externe: dus tegen betaling) logopedische hulp stijgt. Ouders zouden daartoe beslissen omdat de zorg op school onvoldoende zou zijn.

15 december 2015

Het grootste probleem voor scholen van alle onderwijsnetten in dit verband is een gebrek aan kennis over de regelgeving overheidsopdrachten of een gebrek aan kennis over het product of de dienst die men wenst te kopen.

15 december 2015

Onderwijscommissaris Helsen kaartte een reeks problemen aan waarmee de zg. VSPW’s (Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk) in het volwassenenonderwijs te maken hebben: extra administratieve rompslomp, cursisten die extra begeleiding nodig hebben, geletterdheidsmodules, opleidingsprofielen, aftopping van de financiële groei en de databank ‘Mijn Loopbaan’ van de VDAB.

15 december 2015

Het kwaliteitskenmerk in het nieuwe systeem dat hier aan de orde was, luidt: “Informatie over de kwaliteit  van de opleiding is publiek toegankelijk.” Onderwijscommissaris Soens was erover bezorgd dat het wegvallen van de publieke presentatie van opleidings- en instellingsrapporten in de toekomst een probleem zou kunnen zijn op het stuk van dat kwaliteitskenmerk.

15 december 2015

Deze interessante vraag, die overigens helemaal niet nieuw is, kwam voort uit PISA-2012 en werd gesteld een dag voor nog ander verwant onderzoek zou worden voorgesteld in het Vlaams Parlement, nl. het zg. Validiv-onderzoek (Piet Van Avermaet, UGent, is een van de promotoren ervan).

15 december 2015

Onderwijscommissaris Soens vreesde zowel de besparingen als de problematische timing in de nieuwe overeenkomst met het SIHO, met finaal de afschaffing ervan als mogelijk risico. Maar minister Crevits kon haar deels geruststellen: zij is helemaal niet van plan om het SIHO te liquideren en gaat ervanuit dat het SIHO zijn afgesproken opdrachten kan waarmaken.

09 december 2015

Of scholen aan zo’n briefschrijfactie van Amnesty International mogen deelnemen is in eerste instantie een zaak van vrijheid van onderwijs. Die vrijheid is weliswaar niet onbeperkt: in dit concrete geval is het namelijk relevant om te wijzen op het verbod van scholen om actief aan politiek te doen. De cesuur tussen politiek en niet-politiek is zeker niet altijd duidelijk.

08 december 2015

Een heel interessante gedachtewisseling: enerzijds is het thema inhoudelijk deels (of misschien wel helemaal) verwant aan dat van verpleegkunde en anderzijds is er ook een federale-Vlaamse angel in het dossier. Er valt nog heel wat opklaring te doen. Eerder heeft minister Crevits alvast bij minister De Block gepleit voor overgangsmaatregelen en voor een duidelijke beroepenstructuur.

08 december 2015

Scholen die wel erkend zijn maar niet gesubsidieerd c.q. gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, krijgen voor hun zieke leerlingen dus ook geen subsidies voor tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs (Bednet).

08 december 2015

Vanaf 1 september 2015 werd het M-decreet operationeel. Het gon/ion-thema is daarmee verwant en wacht ook al langer dan vandaag op een hervorming. Het OBPWO-onderzoek daarover zette overleg in gang met de sociale partners (al vanaf september 2013) en dat is vandaag nog volop bezig.  De minister mikt op 1 september 2016 als datum waarop een gedragen gon/ion-hervorming van start kan gaan.

Pagina's