Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

12 januari 2016

De problematiek rond psychosociale aandoeningen in het onderwijs heeft nogmaals een triest hoogtepunt bereikt. Dat is de conclusie uit de nieuwste cijfers rond het psychisch ziekteverzuim in het onderwijs. De minister heeft een tijdje geleden een ad-hocwerkgroep rond psychosociaal welbevinden opgericht. Daarin bekijken het GO!

12 januari 2016

Recent zijn er diverse maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt t.b.v. OKAN en aanverwante i.k.v. de vluchtelingenopvang. De aantallen minderjarigen in het opvangnetwerk zijn intussen erg toegenomen. In de commissie Onderwijs is er terecht heel wat appreciatie voor wat de scholen doen in die moeilijke omstandigheden.

12 januari 2016

Minister Crevits heeft deze week antwoord gegeven op een parlementaire vraag over seksuele opvoeding en het inschakelen van externe organisaties.

12 januari 2016

De vraag ging eigenlijk over het financiële probleem van een concrete overlegstructuur tussen 3 Nederlandstalige secundaire scholen in Molenbeek en Anderlecht, met name Brede School BruSec die ingebed is in de vzw D’Broej. Parlementslid Idrissi plaatste bovendien haar vraag in de context van radicalisering.

05 januari 2016

Au fond gaat het gesprek n.a.v. deze actuele vraag over iets heel fundamenteels, met name de participatie van alle desbetreffende kinderen aan het kleuteronderwijs.  Minister Crevits is zich daar heel goed van bewust, handelt navenant en zal dat ook in de toekomst nog meer doen.

15 december 2015

Dit is ook een vraag met een lange staat van dienst en hoort thuis in het rijtje van 2 andere  vragen rond financiële mogelijkheden in het basisonderwijs tijdens deze commissievergadering. Zodra er budgettaire ruimte komt, aldus de minister, wordt dit een van de prioriteiten ten behoeve van de directeurs in het basisonderwijs. 

15 december 2015

Onderwijscommissaris De Meyer ziet heel juist de spanning tussen het onlangs heropgestarte, Vlaamse loopbaanoverleg en de intussen al of niet goedgekeurde, federale maatregelen inzake pensioenregeling. 

15 december 2015

Deze vraag sluit aan bij de vraag over de directeur-coördinator basisonderwijs van dezelfde vragensteller en bij de actualiteit van een gloednieuw OESO-rapport ter zake (cf.

15 december 2015

Een opiniestuk van de Arteveldehogeschool op haar website was de aanleiding voor deze vraag en onderwijscommissaris Meuleman maakte de koppeling met het dossier van de professionele bachelor verpleegkunde, die verlengd zal worden van 3 naar 4 jaar.

15 december 2015

Onderwijscommissaris Vandenberghe was/is directeur van een basisschool en zijn terechte vragen nu en bij eerdere gelegenheden zijn dan ook heel begrijpelijk. Er zijn inderdaad nogal wat verschillen inzake personeelsomkadering tussen basis- en secundair onderwijs. De minister wil dit vooral gaan bekijken in het ruimere kader van het dossier “bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting”.

Pagina's