Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

21 januari 2016

Over de actualiteitswaarde, laat staan het actualiteitsbelang, van deze vraag kan misschien gediscussieerd worden, maar goed, alleszins was de link die onderwijscommissaris Daniëls hier legde met de zg. English Proficiency Test naast de kwestie. De vraag gaf aan minister Crevits de mogelijkheid om nog eens een aantal genomen en nog te nemen maatregelen op te lijsten.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Het precieze doel van de vraag van onderwijscommissaris Vandenberghe was aanvankelijk wat verwarrend. Dat blijkt uit de toelichting van de minister, die duidelijk het onderscheid maakte tussen de OKAN-regeling en de algemene regelgeving voor SES-werkingsmiddelen en SES-lestijden.

18 januari 2016

Uit het rapport n.a.v. de hervisitatie van de SLO’s blijkt dat 1 opleiding van de 18 het finaal niet gehaald heeft. Minister Crevits verbond in haar antwoord dit dossier terecht met het lopende werk in de taskforce “lerarenopleiding versterken”.

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen.

18 januari 2016

In het gesprek werd duidelijk dat deze vraag een gevoelige snaar raakte tussen partners van de meerderheid. Aan het eind heeft vraagsteller Jos De Meyer echter zijn positie in dezen heel duidelijk verwoord. Wat de vraag des te interessanter maakte, was dat het financiële thema ook verder verruimd werd.

18 januari 2016

Minister Crevits heeft deze zittingsperiode tot nog toe slechts 3 interpellaties gekregen. Dit is de vierde. Bij mijn weten heeft de interpellant wel geen motie ingediend, zoals mogelijk is bij een interpellatie i.t.t. een vraag om uitleg.

14 januari 2016

Federaal bestaat de regeling van de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters (de vroegere wachtuitkering), maar daarbij geldt een bepaalde kwalificatieplicht. Aanvankelijk was die kwalificatieplicht nogal streng opgevat, wat nadien geleid heeft tot een uitbreiding van de types kwalificaties om in aanmerking te komen voor een inschakelingspremie.

14 januari 2016

Ann Brusseel had eerder al een vraag om uitleg ingediend hierover, die nog niet geagendeerd is in de commissie Onderwijs, maar zij is in snelheid genomen door deze actuele vraag in de plenaire vergadering. De minister (en de andere vertegenwoordigers van de meerderheid sloten zich daarbij aan) benadrukte terecht de autonomie in dezen van de scholen zelf.

14 januari 2016

De Verenigde Naties hebben in september 2015 de opvolger van de millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals) goedgekeurd. De duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), te behalen tegen 2030, leggen meer de nadruk op duurzaamheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling in plaats van hulp.

Pagina's