Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

22 juni 2016

Op zich een interessante vraag van onderwijscommissaris Tine Soens, maar wat er actueel aan was buiten het feit dat de vraag voortkwam uit cijfers die de vraagsteller de week voordien van de minister had ontvangen, ontging mij.

22 juni 2016

Ongetwijfeld een actuele vraag, maar eerlijk gezegd, kon men eigenlijk niets méér leren dan wat al voordien in de media aan bod was gekomen vanuit de diverse actoren.

20 juni 2016

Op 4 maart 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument Wijk-werken binnen het Vlaamse activeringsgebied’ goed. Het nieuwe PWA-stelsel zou de permanente inzet van PWA’ers binnen het onderwijs nu op de helling zetten, waardoor heel wat schoolbesturen in de problemen dreigen te komen.

20 juni 2016

Onderwijscommissaris Ann Brusseel trok een interessante analogie met de (tand)artsenopleidingen om de uitdagingen voor de opleiding diergeneeskunde aan de orde te stellen: kan een bindende toelatingsproef, hoe kan de kwaliteit behouden worden?

20 juni 2016

Deze vraag om uitleg van Willy Segers sloot aan bij zijn schriftelijke vraag begin december 2015, maar vooral ook bij de discussie die op 14 april 2016 in de Commissie Onderwijs werd gevoerd. Hij had voor de Vlaamse Rand een aantal zgn.

20 juni 2016

Bij buitenlandse schoolactiviteiten moeten de deelnemende leerlingen over de nodige reisdocumenten beschikken. Leerlingen die geen EU-onderdanen zijn, moeten steeds hun verblijfsvergunning bij zich hebben. Dat is soms problematisch. Er zijn namelijk leerlingen met verschillende verblijfsstatuten.

20 juni 2016

Dit was een vervolgvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer op zijn (en een soortgelijke actuele vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez) actuele vraag in de plenaire vergadering van 13 januari 2016, waarover in deze nieuwsbrief gerapporteerd werd op 14 januari 2016.

20 juni 2016

De renovatie van het Koninklijk Conservatorium  van Brussel is een allang aanslepend dossier, waarover al meerdere parlementaire vragen zijn gesteld, zowel Vlaams als federaal, en ook zijn de Franse Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betrokken partij. Onderwijscommissaris Ann Brusseel wilde weten wat intussen de stand van zaken was.

20 juni 2016

Elk schooljaar krijgen blijkbaar zo’n vijfhonderd kinderen en jongeren een vrijstelling van de leerplicht , omdat zij “in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen”. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES).

15 juni 2016

’s Ochtends, voorafgaand aan deze plenaire vergadering, was er al een interessante hoorzitting geweest in de Commissie Onderwijs over de toekomst voor kinderen zonder papieren.

Pagina's