Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

09 januari 2020

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht ging terug op onder andere een artikel (voor abonnees) in de krant De Standaard. Hij wilde naar eigen zeggen een bezorgdheid over dit thema in het onderwijsveld wegnemen, maar je kon in zijn verhaal nog wel wat meer lezen.

09 januari 2020

Dit is een verhaal met een lange voorgeschiedenis, maar pas nu is men erin geslaagd om dat oude voornemen ook effectief op de rails te zetten.

19 december 2019

Sommige politici zouden eens moeten leren waarvoor een parlementair instrument als een actuele vraag precies dient.

17 december 2019

Op 29 november 2019 vond de studiedag ‘Van kleurenblind naar intercultureel’ plaats. Doctor Loes Meeussen van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven lichtte de resultaten van haar onderzoek toe.

17 december 2019

Van de CLB’s tegen de achtergrond van de Vlaamse Bemiddelingscommissie gingen we naar de online dienstverlening van die CLB’s. Loes Vandromme vertrok ook van een jaarverslag, met name dat van CLBch@t (2018-2019), dat er zeer positief uitzag.

17 december 2019

Kathleen Krekels vertrok van de bevoegdheid van de Vlaamse Bemiddelingscommissie en verwees naar het verslag van die commissie over het schooljaar 2018-2019.

17 december 2019

En nog was het niet gedaan met personeelsvragen, maar nu in het kader van het M-decreet en de beurt was aan Kathleen Krekels. Zij schetste heel samengebald maar accuraat de geschiedenis van het M-decreet met zijn problemen voor leraren.

17 december 2019

Na de vragen van Loes Vandromme en Steve Vandenberghe nog een personeelsvraag. Nieuwkomer-voorzitter Karolien Grosemans had het over de werkbaarheidsmonitor, een grootschalig driejaarlijks onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

17 december 2019

Steve Vandenberghe had ook zelf nog een personeelsvraag, die voortbouwde op de eerdere maatregel waarbij bepaalde directeurs basisonderwijs vrijgesteld werden van een lesopdracht en anderen hun lesopdracht verminderd zagen met een aantal uren. Er restte volgens Vandenberghe nu nog een groep van 90 directeurs mét een lesopdracht.

Pagina's