Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

26 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had eerder van de minister een aantal cijfers gekregen over de werking van de STEM-academies, vrije initiatieven die aangesloten zijn bij het STEM Academie Netwerk en gecoördineerd worden door Technopolis, als actie binnen het ruime STEM-actieplan 2020 (aantal kinduren, aantal kinderen, deelname van meisjes, spreiding in Vlaanderen).

26 april 2016

In eerste instantie sloeg deze vraag van onderwijscommissaris Vera Celis op het deeltijds kunstonderwijs (dko), maar eigenlijk had ze een ruimer bereik want gelinkt aan het loopbaandebat, wat ze interessanter maakte.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls vond een internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs terecht belangrijk en zijn vraag was daarbij vooral ingegeven door de bekommernis om met eenzelfde investering vanuit Vlaanderen  zo veel mogelijk studenten een ondersteuning te kunnen geven.

26 april 2016

Deze vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls bleek bij nader toezien slechts een hypothetische vraag te zijn, zoals hij overigens zelf erkende. Er is namelijk hierover nog geen beslissing van de UGent en bovendien behoort deze kwestie niet tot de rechtstreekse bevoegdheid van de onderwijsminister.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls’ vraag vond deels zijn oorsprong in het M-decreet, maar ook in de multifunctionele inzet van gebouwen. Als die gebouwen meer multifunctioneel ingezet gaan worden, moet ervoor gezorgd worden dat ze ook toegankelijk zijn.

26 april 2016

Sinds september 2014 geldt er in het onderwijs een nieuwe federale wetgeving ter bescherming van het psychosociaal welzijn van werknemers. Deze wetgeving formuleert duidelijker de rollen van vertrouwenspersonen/preventieadviseurs en laat werkgevers actief werk maken van een preventief beleid ter voorkoming van psychosociale risico’s.

26 april 2016

Heel wat meer tijd ging naar het gesprek rond de vragen van onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Jos De Meyer over het M-decreet, dat nu ruim 2 trimesters van zijn eerste schooljaar achter de rug heeft.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis borduurde voort op haar vraag over sexting en vond de inspiratie voor deze vraag over relationele en seksuele vorming in een doctoraatsonderzoek van Sophie Degroote in opdracht van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent, in de populariteit van de jongerenwebsite www.allesoverseks.be  en in het su

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis was erg bezorgd over het alsmaar toenemen van sexting bij tieners. Zij wees erop dat tieners vaak onvoldoende de risico’s kunnen inschatten en dat de emotionele gevolgen ervan bijzonder groot zijn. De rol van de leraar in dezen is relevant.

21 april 2016

In de basisschool waarvan onderwijscommissaris Steve Vandenberghe directeur was, gold één gouden regel: de intentie tonen om ook maar één leerling door te verwijzen naar een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een tijdelijke of definitieve schorsing, was ‘not done’.

Pagina's