Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

22 januari 2016

Onderwijscommissaris De Meyer had met zijn vraag een meer evenwichtige spreiding op het oog van opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord vooral het feit dat het onderscheid tussen opleidingsvorm 4, de best omkaderde opleidingsvorm van het buso, en het geïntegreerd onderwijs (gon) bewaard moet blijven.

22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden.

21 januari 2016

In de context van de vluchtelingenopvang had de Vlaamse Regering al eerder voor de begroting-2016 ruim 1 miljoen euro extra vrijgemaakt en er is nu een procedure uitgewerkt waarbij scholen een aanvraag kunnen indienen bij de onderwijsadministratie om een mobiele unit te plaatsen. (Cf.

21 januari 2016

Over de actualiteitswaarde, laat staan het actualiteitsbelang, van deze vraag kan misschien gediscussieerd worden, maar goed, alleszins was de link die onderwijscommissaris Daniëls hier legde met de zg. English Proficiency Test naast de kwestie. De vraag gaf aan minister Crevits de mogelijkheid om nog eens een aantal genomen en nog te nemen maatregelen op te lijsten.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Het precieze doel van de vraag van onderwijscommissaris Vandenberghe was aanvankelijk wat verwarrend. Dat blijkt uit de toelichting van de minister, die duidelijk het onderscheid maakte tussen de OKAN-regeling en de algemene regelgeving voor SES-werkingsmiddelen en SES-lestijden.

18 januari 2016

Uit het rapport n.a.v. de hervisitatie van de SLO’s blijkt dat 1 opleiding van de 18 het finaal niet gehaald heeft. Minister Crevits verbond in haar antwoord dit dossier terecht met het lopende werk in de taskforce “lerarenopleiding versterken”.

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen.

18 januari 2016

In het gesprek werd duidelijk dat deze vraag een gevoelige snaar raakte tussen partners van de meerderheid. Aan het eind heeft vraagsteller Jos De Meyer echter zijn positie in dezen heel duidelijk verwoord. Wat de vraag des te interessanter maakte, was dat het financiële thema ook verder verruimd werd.

18 januari 2016

Minister Crevits heeft deze zittingsperiode tot nog toe slechts 3 interpellaties gekregen. Dit is de vierde. Bij mijn weten heeft de interpellant wel geen motie ingediend, zoals mogelijk is bij een interpellatie i.t.t. een vraag om uitleg.

Pagina's