Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem.

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs.

30 januari 2020

Tweede actuele onderwijsvraag in de rij over een veel belangrijker thema, nu met twee vragenstellers (Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls). Er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, wat ook een belangrijk element was en is in het hele verhaal van de modernisering secundair onderwijs, maar ik stel voor dat ik dat verhaal hier nu niet overdoe.

30 januari 2020

Heel wat onderwijsactiviteit met heel wat vragenstellers bij de actuele vragen van deze plenaire vergadering. Het begon met een nieuwe episode in het verhaal van het Inschrijvingsdecreet, dat nog net aan het eind van de vorige legislatuur tot stand kwam, toen het belangenconflict ter zake van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een stille dood stierf.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

29 januari 2020

Kort na de kerstvakantie hadden enkele kranten melding gemaakt van het cijferwerk van onze collega Gino De Meester i.v.m. leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 van studierichting veranderden in het secundair onderwijs. Jan Laeremans en Hannelore Goeman maakte er beiden een vraag om uitleg van. Hoe kon een en ander verbeterd worden aan dat zgn. watervalsysteem (cf.

29 januari 2020

Na de dutjes- en boterhammentaks nog een ander thema met een financiële dimensie.

29 januari 2020

Ook vier vragenstellers over een financiële kwestie waarover recent bericht werd in de kranten.

29 januari 2020

Als tweede vraag van de vergadering kregen we ineens vier vragenstellers over een personeelskwestie, die niet voor het eerst in de Commissie passeerde.

Pagina's