Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

01 maart 2016

Een ietwat vreemde zaak: deze vraag en de inhoud van het gesprek dat erop volgde. De vraag kwam overigens toevallig 1 dag na het pittige debat over de masterplan secundair onderwijs in de plenaire vergadering. De sfeer was nu gelukkig wel anders.

01 maart 2016

Zoals een beetje te verwachten was, viel het antwoord voor deze weliswaar belangrijke en terecht gedetailleerde vraag kort uit want… ze kwam gewoon te vroeg. Door zijn complexiteit kost dit dossier echt wel wat tijd. 

25 februari 2016

Op vraag van sp.a en Groen werd een actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs toegevoegd aan de plenaire agenda naar aanleiding van verklaringen van de Open Vld-voorzitter en van de ministers Sven Gatz (sic!) en Hilde Crevits over de uitvoering van het masterplan. 

17 februari 2016

Dit debat was veel pittiger en duurde veel langer. Het gaat dan ook om een oud en belangrijk verhaal, dat vandaag in De Morgen opnieuw en ook pittig aan bod kwam in de aanloop naar het congres van de Vlaamse Hogescholenraad op 22 februari. 3 vragenstellers zelfs: 2 uit de oppositie, 1 uit de meerderheid.

17 februari 2016

In de pers had de sp.a-burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte recent het idee geuit om radicaliserende jongeren op internaat te sturen om hen daar te leren samenleven en discipline bij te brengen.

08 februari 2016

Er zijn bij de firma AER Smash grote onregelmatigheden gesignaleerd met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst MS-KIS 4. Dit is de raamovereenkomst die tussen Microsoft en de Vlaamse overheid werd afgesloten, waardoor scholen tegen voordelige voorwaarden gebruik kunnen maken van allerlei software. Die firma trad op als tussenpersoon.

08 februari 2016

Naast het M-decreet kwam in deze commissievergadering nog een ander belangrijk onderwijsdossier aan de orde, met name naar aanleiding van het rapport ‘Het secundair onderwijs kan jongeren beter voorbereiden op de samenleving van morgen’, dat via een specifieke werkvorm tot stand kwam in het kader van

08 februari 2016

Deze vraag ging over een element dat is opgenomen in het voorontwerp van onderwijsdecreet XXVI, dat nog wacht op de tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering en de rest van het legistieke traject. De minister wil daarin de huidige vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie schrappen.

08 februari 2016

Het sleutelwoord hier was een uitdoofbeleid wat betreft frisdrankenautomaten in scholen. De timing daarvoor van de minister is de datum van de geplande gezondheidsconferentie, nl. einde 2016. Haar bedoeling is om tegen dan een pact te kunnen sluiten met de secundaire scholen, zoals een van haar voorgangers dat al gerealiseerd heeft voor de lagere scholen (cf.

08 februari 2016

Een erg belangrijk dossier dat de mensen erg beroert. Vraagsteller Caroline Gennez maakte er dan ook een interpellatie van met niet minder dan 8 grote vragen. Het werd een wel heel lange bespreking: haast 2 uur. Zelfs journalist Guy Tegenbos was aanwezig, maar dat bleek naderhand vooral te maken te hebben met een andere vraag, waarover je elders leest. 

Pagina's