Overlegforum besturen

Het Overlegforum besturen is een breed reflectie- en consultatieforum.

Het Overlegforum besturen, afgekort OFB, is samengesteld uit de leden van de algemene vergadering, de leden van de raad van bestuur en de leden-bestuurders van de adviesraden en -commissies. De ankerfiguren, en de voorzitters van de adviesraden en -commissies worden als waarnemend lid uitgenodigd.

Het Overlegforum besturen komt een vijftal keer per jaar samen om de leden inhoudelijk breder te informeren en om te reflecteren over belangrijke onderwijsthema’s, politieke evoluties en de werkzaamheden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarbij verzamelt het Overlegforum besturen wat leeft in de regionale Comités Besturen (COBES) en zorgt voor informatiedoorstroming van de regio’s naar het Vlaanderenbrede niveau en omgekeerd.

Het Overlegforum besturen is een reflectiekamer voor de inhoudelijke uitdieping van een thema en is daarbij oriënterend voor de bestuurders. Dat moet de bestuurders in de adviesraden en -commissies, in de algemene vergadering en de raad van bestuur, in staat stellen geïnformeerde standpunten in te nemen. Die grondige informatie-, consultatie- en reflectierondes maken het immers mogelijk tot breed gedragen inzichten te komen die van nut zijn voor de betrokken bestuurders tijdens hun vergaderingen in de regionale Comités Besturen en de Vlaanderenbrede advies- en besluitvormingsketen.

Het Overlegforum besturen wordt ondersteund door de Stafdienst.

Contactpersoon: Josian Caproens, voorzitter en Wilfried Van Rompaey, adviseur Stafdienst. 

Samenstelling

Voorzitter: Josian Caproens

Directeur-generaal: Lieven Boeve

Voorzitter raad van bestuur en algemene vergadering: Mgr. Johan Bonny

Adviseur Stafdienst: Wilfried Van Rompaey

Bestuurders Comité Besturen Regio Antwerpen

 • Koen De Cleyn (algemene vergadering)
 • Patrick De Keulenaer (algemene vergadering, adviesraad secundair onderwijs)
 • Mia De Schamphelaere (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Kris Peeters (adviesraad basisonderwijs)
 • Hilde Uyttersprot (adviesraad internaten)
 • Erwin Van Wassenhove (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Christel Vervecken (adviesraad buitengewoon onderwijs)
 • Louis Vervoort (algemene vergadering)

Bestuurders Comité Besturen Regio Limburg

 • Josian Caproens (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Lode De Geyter (adviesraad buitengewoon onderwijs)
 • Jef De Lombaerde (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Franky Hungenaert (adviesraad basisonderwijs)
 • Jan Knoops (adviesraad internaten)
 • Door Mathijs (adviesraad internaten)
 • Jan Meers (algemene vergadering)
 • Maggy Nelissen (adviesraad secundair onderwijs)
 • Georges Vanoirbeek (algemene vergadering)
 • Nicole Verweyen (algemene vergadering)

Bestuurders Comité Besturen Regio Mechelen-Brussel     

 • Jan Bakelants (adviesraad basisonderwijs)
 • Agnes Claeys (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Bart Decancq (algemene vergadering)
 • Jan Degadt (algemene vergadering, adviesraad internaten)
 • Johan Eliat (adviesraad secundair onderwijs)
 • Willy Penninckx (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Griet Smeets (adviesraad buitengewoon onderwijs)
 • Jan Van hoof (algemene vergadering)

Bestuurders Comité Besturen Regio Oost-Vlaanderen

 • Yves Demaertelaere (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Nicole De Meulemeester (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Marleen Lietaer (algemene vergadering, adviesraad internaten)
 • Gunter Maes (algemene vergadering, adviesraad buitengewoon onderwijs)
 • Frank Pauwels (algemene vergadering)
 • Hugo Ruymbeke (adviesraad basisonderwijs)
 • Paul Yperman (adviesraad secundair onderwijs)

Bestuurders Comité Besturen Regio West-Vlaanderen

 • Jean-Marie Christiaens (adviesraad internaten)
 • Griet Desmet (algemene vergadering)
 • Paul Jonckheere (algemene vergadering)
 • Andy Roels (algemene vergadering, adviesraad buitengewoon onderwijs)
 • Jean-Pierre Vanden Berghe (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Dany Vandevivere (adviesraad secundair onderwijs)
 • Hilde Veulemans (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Rudy Weyne (adviesraad basisonderwijs)

Bestuurders Katholiek Hoger onderwijs

 • Veerle Hendrickx (algemene vergadering)
 • Luc Sels (algemene vergadering, Rector KU Leuven)
 • Machteld Verbruggen (raad van bestuur, algemene vergadering)

Bestuurders Katholiek Volwassenenonderwijs

 • Dirk Desmet (algemene vergadering)
 • Paul Renier (raad van bestuur, algemene vergadering)

Afgevaardigden Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

 • Roger Haest (raad van bestuur, algemene vergadering)
 • Jean-Marie Christiaens (algemene vergadering)

Onderwijsvicarissen: bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerde

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Dirk Van Rossem, bisdom Antwerpen

Waarnemende leden

Voorzitters van de adviesraden en -commissies
 • André Uytterhoeven, adviesraad basisonderwijs
 • René De Wever, adviesraad buitengewoon onderwijs
 • Guido Knops, adviesraad secundair onderwijs
 • Greet Vermeire, adviesraad internaten
 • Lieven Boeve, adviesraad postinitieel onderwijs en adviesraad lerarenopleiding
 • Veerle Hendrickx, adviescommissie hoger onderwijs
 • Paul Renier, adviescommissie volwassenenonderwijs
 • Chris Smits, directiecommissies leerplichtonderwijs
Diocesane ankerpersoon in elke regio
 • Bisdom Antwerpen: Dis Van Berckelaer
 • Bisdom Hasselt: Pierre Colla
 • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Guido François
 • Bisdom Gent: Eddy Van der Maelen
 • Bisdom Brugge: Ward Goudenhooft