Community Service Learning

Community Service Learning (CSL) is een innovatieve pedagogische werkvorm om leerlingen de kans te geven uit te groeien tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.

Met de klas zich inzetten voor ouderen, op woensdagmiddag soep bedienen voor daklozen, samen met senioren volkstuintjes onderhouden, ’s avonds helpen bij huistaakbegeleiding en spelen in een internaat, kleuters begeleiden tijdens een uitstap. Dit zijn stuk voor stuk prachtige voorbeelden van projecten om sociaal engagement aan te leren.

Vaak bevinden die projecten zich niet onmiddellijk in het curriculum, maar vinden ze plaats na de schooluren, in de vrije ruimte of worden ze als losstaand project getrokken door één of enkele leraren. Een meer gestructureerde aanpak via reflectie, inbedding in het curriculum, gedragenheid door het lerarenkorps én door de gemeenschap kan leiden tot effectiever leren.

Community Service Learning (CSL) is een innovatieve pedagogische werkvorm om leerlingen de kans te geven uit te groeien tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Ze leren kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt. Zo kunnen ze bijdragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving waar plaats is voor dialoog, ontmoeting met en zorg voor de ander.

19 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet sterk in op Community Service Learning. Daarbij zetten leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk in om die verder te verdiepen, bijvoorbeeld door kansarme kinderen te begeleiden bij hun huiswerk.