Beleidsteam

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt geleid door volgend drietal: Directeur-generaal Lieven Boeve, Secretaris-generaal Chris Smits en Pedagogisch directeur Machteld Verhelst.

Beleidsteam

Lieven Boeve
Directeur-generaal

Gedelegeerd bestuurder

lieven.boeve [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 81
Chris Smits
Secretaris-generaal

Coördinatie interne en externe besluitvorming

chris.smits [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 70 - 0477 69 82 54
Machteld Verhelst
Pedagogisch directeur

Coördinatie pedagogisch beleid en begeleiding

machteld.verhelst [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 84