Organisatiestructuur 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt zijn katholieke onderwijsinstellingen onder andere op pedagogisch-didactisch en bestuurlijk-organisatorisch vlak dienstverlening. Verder staat de netwerkorganisatie in voor vertegenwoordiging en belangenbehartiging.
 

Om dit te realiseren, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich in vijf thematische diensten waarin de pedagogische begeleiding geïntegreerd is:

  • Bestuur & organisatie
  • Curriculum & vorming
  • Identiteit & kwaliteit
  • Lerenden
  • Personeel

Naast deze vijf thematische diensten opereren nog twee andere, meer overkoepelende diensten. Enerzijds zorgt de Dienst Ondersteuning voor de praktische ondersteuning van de dagelijkse werking. Anderzijds staat de Stafdienst in voor coördinatie tussen diensten, regio’s en met externe partners.

Voor de regionale verankering van zijn werking doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen een beroep op de vicariaten voor onderwijs van de vijf Vlaamse bisdommen (Brugge, Gent, Hasselt, Antwerpen en Mechelen-Brussel). We werken nauw samen om scholen en hun besturen te begeleiden, adviseren en ondersteunen met als doel kwaliteitsvol onderwijs te realiseren.

De pedagogische begeleiding werkt zowel vanuit de regio’s als vanuit Brussel. Ze biedt professionele ondersteuning aan onderwijsinstellingen bij hun kwaliteitsontwikkeling en bij de uitvoering van hun opvoedingsproject. En dit met effect tot op de klasvloer

    Daarnaast bestaan er vier congregaties, grote katholieke schoolbesturen, die hun eigen begeleidingsteams hebben: