Opdracht

De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer.

Die ondersteuning heeft betrekking op volgende zes thema's:

Inhoudelijk kan u voor elk van die thema's bij onze dienst terecht voor

  • Steun bij visieontwikkeling op het niveau van directieteam en bestuur
  • Concrete begeleiding/ondersteuning: vragen beantwoorden, mededelingen schrijven, ...
  • Ontwikkeling beleidsvisie op Vlaams, federaal en Europees niveau
  • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • Kennisverzameling en opleiding: vorming via aanbod of op maat

Onze stafmedewerkers staan klaar om u te helpen. Zij overleggen onderling en kunnen bovendien rekenen op de expertise binnen de andere diensten, binnen de regio's of binnen grote besturen. We streven ernaar om op uw vragen een geïntegreerd antwoord te geven. Dat is de sterkte van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Om u te helpen om snel een antwoord te vinden op uw ondersteuningsvraag hebben we voor elk van de thema's die u kunnen interesseren, één aanspreekpunt genoteerd binnen onze dienst. 

Let wel, we geven onszelf een schooljaar om de ondersteuning op punt te stellen. In die periode zal het overzicht nog verder evolueren. We rekenen op u als kritische gesprekspartner om ons te helpen de ondersteuning op peil te krijgen en te houden.