Opdracht

Als Dienst Identiteit & kwaliteit willen wij katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

Wij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

We versterken scholen in hun autonomie en helpen hen om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en dat adequaat te verantwoorden tegenover de maatschappij.  We zoeken Vlaamse en internationale partners om de kwaliteit van scholen te verruimen en te verdiepen

We begeleiden scholen en leraren in hun professionalisering. Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We  ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

We waarderen de maatschappelijke en levensbeschouwelijke pluraliteit. De ontmoeting en het gesprek met anderen is dan ook de basis voor identiteitsontwikkeling. De bevrijdende boodschap van het evangelie en rijkdom van de traditie zijn bronnen van hoop en betekenis voor de katholieke dialoogschool van nu en van morgen.