Nieuwsberichten en vacatures

Zoek
Contacteer

Pieter-Jan Crombez

Stafmedewerker pers & communicatie
02 507 06 19
0473 11 78 59

Broederschool Stekene zoekt een directeur

Met ingang van 1 september 2024 is er een vacante betrekking voor directeur in de Broederschool in Stekene. De directeur zal deel uitmaken van een gemotiveerd team van directies van de basisscholen en de secundaire scholen van het schoolbestuur.
wo 21 februari 2024
vacature onderwijsinstellingen

Viio-Tongeren zoekt een graaddirecteur voor de eerste graad

Het schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg wenst een graaddirecteur aan te werven voor de eerste graad in viio-Tongeren voor indiensttreding op 1 september 2024. De campus van de eerste en tweede graad in Tongeren wordt aangestuurd door een beleidsteam bestaande uit de campusdirecteur en twee graaddirecteuren.
wo 21 februari 2024
vacature onderwijsinstellingen

Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen zoekt een diensthoofd bibliotheken

Karel de Grote Hogeschool is een werkplek in de stad Antwerpen. Ze zoeken een collega om aan de slag te gaan als diensthoofd bibliotheken. Je start zo snel mogelijk in een voltijdse opdracht als statutair medewerker met twee opeenvolgende overeenkomsten van telkens één jaar die na positieve evaluatie overgaan naar onbepaalde duur.
wo 21 februari 2024
vacature onderwijsinstellingen

Katholieke Scholengemeenschap Noorderkempen zoekt een beleidsmedewerker

De twee schoolbesturen en directies van Katholieke Scholengemeenschap Noorderkempen behartigen samen de taken en bevoegdheden die toegewezen zijn aan het niveau van de scholengemeenschap. De operationele werking wordt aangestuurd door een niet-vrijgesteld coördinerend directeur, die ondersteund wordt door een beleidsmedewerker, indiensttreding vanaf 1 september 2024.
wo 21 februari 2024
vacature onderwijsinstellingen

4 van 100