Zowel leerlingen als ouders blij en tevreden bij de heropstart op 15 (of 18) mei

03 juni 2020

VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, hield een bevraging bij ouders om te peilen naar hun ervaringen tijdens de eerste dagen dat er weer lesgegeven werd op school. Het resultaat is een hart onder de riem voor al onze directies en schoolteams. Ouders die een kind hebben dat op 15 (of 18) mei weer naar school gegaan is, geven aan dat het heel goed verlopen is. Meer dan 95 procent van de respondenten geeft aan dat de school de veiligheidsmaatregelen goed opvolgt. Volgens 88 procent van de ouders zijn de maatregelen leefbaar voor de leerlingen in het basisonderwijs, in het secundair onderwijs is dat 71 procent.  

Weinig kinderen thuisgehouden 

De meerderheid van de kinderen die naar school mochten, gingen ook. In het basisonderwijs hield slechts 2 procent van de respondenten zijn/haar kind thuis; in het secundair onderwijs liep dit percentage op tot bijna 4 procent.

Invulling van de eerste dag(en) op school

In veruit de meeste scholen nam men voldoende tijd om de veiligheidsmaatregelen met de leerlingen te bespreken. Leraren namen ook tijd om de coronacrisis te bespreken met hun klas. Het afstandsleren kwam niet overal aan bod, maar dat komt mogelijk omdat de bevraging zeer kort na de heropstart van de lessen op school gelanceerd werd. 

Zowel leerlingen als ouders blij en tevreden

Volgens de ouders waren bijna alle kinderen in het basisonderwijs blij dat ze weer naar school konden gaan. 20 procent (of 1 op de 5!) van de kinderen waren toch ook bang. Op de vraag of hun zoon/dochter tevreden was over de eerste schooldag(en) antwoordde 94 procent van de ouders bevestigend. Dat cijfer loopt gelijk met hun eigen tevredenheid. 

In het secundair onderwijs was het enthousiasme om weer naar school te gaan minder hoog, maar toch nog 75 procent van de ouders zegt dat zijn/haar kind blij was. Het percentage kinderen dat bang was, is in dezelfde grootteorde als in het basisonderwijs, namelijk 23 procent (bijna 1 op de 4!). De algemene tevredenheid bij de leerlingen over de heropstart is volgens de ouders in het secundair beduidend lager, namelijk 69 procent. Van de ouders is 80 procent tevreden over de heropstart. 

Een pluim voor al onze directies en schoolteams die hemel en aarde verzetten om de heropstart veilig te laten verlopen!  

Bekijk hier de resultaten uit het basisonderwijs.
Bekijk hier de resultaten uit het secundair onderwijs.