Zomerscholen - Plenaire vergadering 08-07-2020

08 juli 2020

Voor wie de Commissie voor Onderwijs een beetje volgt, gold de ervaring met de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering ook voor deze tweede vraag. Heel het verhaal van de zomerscholen was daar de voorbije weken meermaals omstandig behandeld: op 4 juni en op 18 juni. De actuele vraag van Annabel Tavernier over aantallen en de focus van de zomerscholen vroeg dus naar allanger gekende informatie.

Uiteraard was er nog wel de tweede oproep voor zomerscholen, waarvan de deadline lag op 7 juni. En daarnaast ook nog de diverse taalbeheersingsprojecten, waarop minister Weyts nu een getal kon plakken (82 aanvragen, waarvan 57 goedgekeurd; deels ook voor kleuters bedoeld, in tegenstelling tot de zomerscholen; we kennen het verhaal van het voorstel van resolutie ter zake). Ten slotte werd er op vraag van interveniënten Hannelore Goeman en Jean-Jacques De Gucht (Loes Vandromme en Elisabeth Meuleman maakten er ook gewag van) verwezen naar de uitgeschreven opdracht (deadline: 12 juni 2020) voor een wetenschappelijke evaluatie van de zomerscholen (om lessen uit te trekken met het oog op een structurele verankering). Maar ook dat was dus oud nieuws. Op de wel nieuwe vraag over de waarborg die nu soms aan de talrijke inschrijvers in de zomerscholen gevraagd werd en die interveniënt Roosmarijn Beckers in de krant gelezen had, kon minister Weyts ten slotte bevestigend antwoorden.

Vragensteller Tavernier besloot met nog een paar extra superlatieven, maar het was haar gegund.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de stand van zaken met betrekking tot de zomerscholen van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Wilfried Van Rompaey).