Workshop Centrum voor Politicologie, KU Leuven - ICCS 2016: Studiedag ‘burgerschapsopvoeding

08 februari 2018
Aan de hand van het rapport van de International Civic and Citizenship Education Study — een internationaal vergelijkende studie van burgerschapseducatie en burgerschap bij jongeren – organiseert het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven een studiedag met verschillende workshops over het aan de slag gaan op school met de resultaten van dit onderzoek.
Op het einde van deze studiedag brengt ook directeur-generaal Lieven Boeve een reflectie vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De studiedag vindt plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.