Winter(vakantie)tips voor je schoolgebouw

20 december 2017

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht is dit het ultieme moment om enkele winter(vakantie)voorzorgen te nemen voor je schoolgebouw.

Bescherming buitenkranen en leidingen

Sluit de buitenkranen af om ze te beschermen tegen vrieskou. Voorkom ook dat waterbekkens, fonteinen en leidingen bevriezen. Bij drinkfonteinen en buitenkranen moet je bij vorst het water aflaten. Is dat niet mogelijk, dek dan de delen die blootgesteld zijn aan de buitentemperatuur af met soepel isolatiemateriaal.

Daken en goten

Nu de bomen hun laatste bladeren afgeschud hebben, is het geen verloren moeite om goten en aflopen vrij te maken van vuil en bladeren. Met echt winterweer in het vooruitzicht kunnen er zich nieuwe problemen aandienen. Wat in onze streken wel vaker voorkomt, zijn opeenvolgende cycli van vorst en dooi. Smeltwater kan ’s nachts terug bevriezen, zodat er een ijslaag ontstaat die ook de afvoeren verstopt. Als het dan terug begint te sneeuwen of te regenen, kan het water niet weg met kans op infiltraties en waterschade. Controleer dus regelmatig de daken om de afvoeren te checken en zo nodig terug vrij te maken.

Verwarmingsinstallatie

Een goed afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10 procent besparen op je energiefactuur. Daarvoor kon je van AGION al een éénmalige klimaatsubsidie krijgen.

Tijdens de kerstvakantie mag de installatie gerust enkele graadjes minder. Maar zorg ervoor dat de minimumtemperatuur niet onder de 10°C daalt, ook niet in onverwarmde lokalen die het moeten hebben van de verlieswarmte van aanpalende verwarmde lokalen. Hou er ook rekening mee dat hoe lager je de temperatuur in het gebouw laat dalen, hoe langer het duurt om terug de gewenste comforttemperatuur te bereiken. Dat verschilt van gebouw tot gebouw en heeft te maken met de ‘thermische traagheid’. Een gebouw waar de binnentemperatuur 21°C is, maar waar de muren nog ijskoud zijn, voelt sowieso kil en oncomfortabel aan. Tijdens de vakantie kunnen ook sommige technische installaties (bv. warmwaterboilers) uitgeschakeld worden.
 

Elektrisch sluipverbruik

Naast de grote installaties die in winterregime kunnen gezet worden, zijn er tal van kleinere verbruikers die tijdens de vakantie afgekoppeld kunnen worden. Denk aan koelkasten (voor zover ze geen bederfbare eetwaren bevatten), computers en randapparatuur, digitale borden … Ook daar geldt de regel: stapsgewijs en tijdig terug inschakelen, ook om te vermijden dat het plots en gelijktijdig terug aankoppelen van te veel toestellen het elektriciteitsnet overbelast.
 

Waakzaam voor vandalisme en diefstal

En vooraleer de deur achter je dicht te trekken voor een welverdiende kerstvakantie: controleer of álle ramen en buitendeuren correct afgesloten zijn.
 

Prettige vakantie!