Wijzigingen distributietarieven Brussel vanaf 2020 voor gas en elektriciteit

12 juni 2019

De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20 procent van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent. Met andere woorden, dat deel wordt voor de Brusselse afnemers vanaf 2020 berekend op basis van aansluitvermogen in plaats van verbruikte kilowatturen.

Wat betekent dat concreet voor onze Brusselse schoolbesturen?

Check jouw aansluitvermogenAls dat hoger is dan wat je werkelijk nodig hebt, laat je het best verlagen. Contacteer je distributienetbeheerder Sibelga voor meer info.

Bij de afnemers van het middenspanningsnet wordt de plafondprijs afgeschaft. Sommige van de maatregelen worden in 2020 van kracht terwijl andere, die een grote impact kunnen hebben op bepaalde netgebruikers, geleidelijk aan worden ingevoerd (tot in 2029) om een abrupte stijging van de tarieven te vermijden. Brugel heeft de netbeheerder om gepersonaliseerde informatie verzocht over de afnemers die het sterkst door de maatregelen worden beïnvloed.

Verder wordt injecteren op het net ontmoedigd en wordt zelfverbruik aangemoedigd: het injectietarief wordt niet langer toegepast en de compensatie wordt afgeschaft.