Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2018

23 augustus 2018

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking heeft op leerlingen voor het schooljaar 2018-2019. Je vindt er meer informatie over onder andere:

  • de invoering van het getuigschrift bereikte doelen in het basisonderwijs
  • de vereenvoudiging van de procedure voor schoolverandering in het basisonderwijs
  • de uitbreiding van het tijdelijk project “schoolbank op de werkplek”
  • de nieuwe regelgeving over leerlingenbegeleiding
  • de wijzigingen aan de regelgeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Je vindt de mededeling op onze website onder het thema 'Wijzigingen in de reglementering'.