Wijzigingen beleidscontract school-CLB

30 mei 2018

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding gaat in vanaf 1 september 2018. Scholen en CLB’s zijn dan niet langer verplicht om te werken via de beleidscontracten en bijzondere bepalingen. Het decreet spreekt van samenwerkingsafspraken. Dat onderdeel van het decreet gaat echter pas in op 1 september 2020. Op dat moment lopen de huidige beleidscontracten af.

Voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 stellen we voor om het huidige beleidscontract te blijven gebruiken, inclusief de verwijzingen naar de bijzondere bepalingen, ook al verwijst de regelgeving er niet meer naar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk hebben enkel het model voor bijzondere bepalingen minimaal aangepast  Zo voorkomen we planlast en zijn scholen en CLB’s zeker dat ze conform de nieuwe regelgeving handelen. Meer informatie over de wijzigingen

In het verleden nam de CLB-medewerker in de praktijk meestal het initiatief om tot concrete afspraken te komen. Vanaf 2020 wordt dat de school. Dat neemt niet weg dat het decreet al vanaf 1 september 2018 de school als eerste verantwoordelijke voor de leerlingenbegeleiding ziet. Daarom lijkt het logisch om het initiatief voor de afspraken al vanaf het schooljaar 2018-2019 bij de school te leggen.