Wijziging procedures bij AGIOn

17 februari 2016

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota masterplan scholenbouw goed. 

In uitvoering van de operationele doelstellingen omschreven in het Masterplan scholenbouw voorziet de raad van bestuur van AGIOn om structureel in te grijpen in de mogelijke 'afwijkingen van de chronologie' voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. Het leek ons van belang je daarover tijdig in te lichten