Wijziging fusieprocedure: ontbinding zonder vereffening

03 juni 2020

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen kun je gebruikmaken van een nieuwe fusieprocedure voor vzw’s: de ontbinding zonder vereffening.

Voor deze procedure moet je altijd drie documenten opstellen:

  • een verrichtingsvoorstel
  • staten van activa en passiva
  • een verslag

In de oorspronkelijke procedure mochten de staten van de inbrengende vzw’s niet meer dan drie maanden afgesloten zijn voor de definitieve verrichtingsbeslissing. Ook de verkrijgende vzw moest een staat hebben, maar de wetgeving voorzag daarvoor geen termijn van drie maanden.

Een wet van 28 april 2020 wijzigde nu het artikel 13:3 van het wetboek vennootschappen en verenigingen. Dit verhelpt de interpretatieproblematiek. Nu vermeldt de wet uitdrukkelijk dat zowel voor de inbrengende vzw's als voor de verkrijgende vzw  de staten niet meer dan drie maanden afgesloten mogen zijn voor de datum waarop de betrokken rechtspersonen moeten besluiten over de verrichting. Deze aanpassing geldt sinds 7 mei 2020.

Je vindt alle fusieprocedures juridisch bekeken terug op onze webpagina.