Extra info over wijziging Dimona stagiairs

17 december 2019

In onze Nieuwsbrief 184 van vorige week donderdag zijn we ingegaan op de verplichting om vanaf 1 januari 2020 een Dimona uit te voeren voor elke bij een hogeschool, secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, centrum voor volwassenonderwijs of centrum voor deeltijds onderwijs ingeschreven leerling/student/cursist die een onbezoldigde stage loopt.

Op de inrichtende macht van de onderwijsinstelling die de (leerling/student/cursist-)stagiair uitzendt, rust de verplichting tot aangifte. Enkele voorbeelden:

  • Een student van een hogeschool loopt in het kader van zijn lerarenopleiding stage in een secundaire school. Op de hogeschool rust de verplichting tot Dimona.
  • Een leerling van een secundaire school loopt een stage in een ziekenhuis. Op de secundaire school rust de verplichting tot Dimona.

Het gaat om een Dimona ‘STG’.

Die Dimona kun je vanaf 17 december 2019 uitvoeren: www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/general/how.htm (zie de blauwe knoppen aan de rechterkant).

Als de inrichtende macht nog geen RSZ-nummer heeft, moet ze zich eerst inschrijven bij de RSZ via de applicatie WIDE op de portaalsite sociale zekerheid: www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/wide/index.htm (Ingeven “kleine statuten)

Zoals aangegeven in de Nieuwsbrief 184 bevat de Dimona ‘STG’ enkele gegevens zoals het KBO-nummer, de code voor ‘arbeider’ (848) of ‘bediende’ (849).

Het KBO-nummer is het KBO-nummer van de inrichtende macht. Zij wordt juridisch gezien op het vlak van arbeidsongevallenverzekering als werkgever van de stagiair beschouwd.

Leerlingen kunnen bij verschillende stagegevers en dus ook in verschillende settings aan de slag gaan.

Bij de ene stagegever hebben de gewone werknemers van de stagegever de hoedanigheid van arbeider. Bij de andere stagegever hebben zij de hoedanigheid van bediende. Om te bepalen welke code je ingeeft, is het raadzaam om na te gaan welke stage-activiteiten de stagiairs doorheen het school- of academiejaar in hoofdzaak zullen doen (in hoofdzaak handenarbeid/in hoofdzaak hoofdarbeid).

Met de Dimona STG geef je in één beweging de IN- én de OUT-datum aan.

Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het om de periode van 1 januari 2020 t.e.m. 31 augustus 2020. Op die manier vat je ook de eventuele inhaalstages. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021.

Tot en met 31 december 2019 doet de stagegever bij een langdurige stage (meer dan 60 kalenderdagen) zelf een Dimona zonder dmfa. Die verplichting vervalt vanaf 1 januari 2020 voor de stagegevers. Het is als onderwijsinstelling niet nodig om te wachten op de Dimona OUT van de stagegever om de Dimona ‘STG’ uit te voeren.

Het is de bedoeling dat de Dimona gebeurt vóór de stagiair op stage vertrekt.

We begrijpen dat dit nu, gelet op de klassenraden die de laatste schoolweek voor de kerstvakantie plaatsvinden en de kerstvakantie zelf, niet eenvoudig is. We raden aan om in de eerste plaats te focussen op die groep van stagiairs die vlak na de kerstvakantie hun stage aanvatten of hervatten. Als het niet (volledig) lukt om voor die stagiairs de Dimona uit te voeren, raden we de (hoge)scholen en centra aan om in overleg te gaan met hun arbeidsongevallenverzekeraar.

Hoe kun je nu vlot tientallen aangiften verwerken?

  • Maak je bestand met aangiften klaar. Hou je ondernemingsnummer bij de hand.
  • Haal je ICT-medewerker erbij en ga naar deze hulppagina van Dimona/batch.
  • Neem de technische info door en bel dan de helpdesk van social security op 02 511 51 51.
  • De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 7 tot 20 uur, behalve op 25 en 26 december en op 1 januari.
  • Een medewerker loodst je doorheen de procedure van Dimona/batch, zodat je vlot een bulkaangifte kunt uitvoeren.

We betreuren ten zeerste dat de overheid de (hoge)scholen en centra met die extra planlast confronteert.

We zullen niet nalaten om het telkens opnieuw aan te kaarten. Ondertussen proberen we tot een werkbare oplossing te komen. De zending leerlingenstages op het einde van het schooljaar voor het secundair onderwijs nemen we daarbij ook mee.