Werkjaar vormingen voor besturen gaat van start!

12 september 2018

Het jaarthema voor de vorming voor besturen draait rond organisatiestructuur en -cultuur vertrekkende vanuit missie, visie en kernwaarden.

In september en begin oktober gaan we van start met:

Daarnaast willen we graag de vormingen in het kader van de vernieuwde vzw Wetgeving in samenwerking met PROCURA nog even onder de aandacht brengen. De eerste sessie daarvan is op 10 oktober.