Werkingsmiddelen didactische uitrusting voor het technisch en beroepsonderwijs

13 december 2017
Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs is aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Door dat decreet wordt onder meer een eenmalige forfaitaire toelage van 72,24 euro toegekend per leerling in bepaalde structuuronderdelen van het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
De 72,24 euro werkingsmiddelen bedoeld voor didactische uitrustingsgoederen in het technisch en beroepsonderwijs wordt toegekend per regelmatig ingeschreven leerling op 1 februari 2017. 
 
De middelen mogen worden gebruikt voor:
  • de aankoop van didactische uitrusting 
  • de beveiliging van al aanwezige didactische uitrusting.
 
De uitrustingsgoederen moeten noodzakelijk, duurzaam en direct gerelateerd zijn aan het leerplan of het opleidingsprofiel van de structuuronderdelen die hierna zijn opgesomd. De middelen worden teruggevorderd indien ze voor andere doeleinden zijn gebruikt of niet voor de opgesomde structuuronderdelen. De schriftelijke bewijsstukken van het gebruik kunnen worden gecontroleerd in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 
Zowel leerlingen ingeschreven in het voltijds gewoon secundair onderwijs als leerlingen ingeschreven in het voltijds buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking. 
 
De leerlingen moeten ingeschreven zijn in één van de structuuronderdelen van de volgende 10 studiegebieden van het voltijds gewoon secundair onderwijs of van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs:
1° Auto
2° Bouw
3° Chemie
4° Grafische communicatie en media
5° Hout
6° Koeling en warmte
7° Land- en tuinbouw
8° Mechanica-elektriciteit
9° Textiel
10° Voeding
 
Daarnaast komen ook leerlingen die zijn ingeschreven in 33 structuuronderdelen van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, in aanmerking voor de forfaitaire werkingsmiddelen, met name:
1° Aluminium- en kunststofschrijnwerker
2° Auto-hulpmechanicien
3° Bakkersgast
4° Betonstaalvlechter
5° Groen- en tuinbeheer duaal
6° Grootkeukenhulp
7° Grootkeukenmedewerker
8° Hoeklasser
9° Hulpkelner
10° Hulpwever
11° Interieurbouwer
12° Keukenhulp
13° Keukenmedewerker
14° Lasser monteerder
15° Lasser monteerder BMBE
16° Lasser monteerder MIG/MAG
17° Lasser monteerder TIG
18° Loodgieter
19° Machinaal houtbewerker
20° Metselaar
21° Meubelstoffeerder
22° Onderhoudsassistent
23° Plaatbewerker
24° Plaatslager
25° Puntlasser
26° Schilder-decorateur
27° Slagersgast
28° Stratenmaker
29° Tuinbouwarbeider
30° Vloerder-tegelzetter
31° Werfbediener ruwbouw
32° Werkplaatsschrijnwerker
33° Zeefdrukker