Welzijn op het werk: WellBe-tool

02 juli 2018

De wetgeving rond welzijn op het werk verplicht een bestuur (als werkgever) om zijn medewerkers te bevragen over hun welzijn en welbevinden op het werk. Om die bevraging te doen, ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een online tool. In de komende maanden testen enkele scholen die tool uit en optimaliseren we ze verder.

We lichten de tool toe tijdens de inforondes in de verschillende regio’s.