Wees mee met de GDPR, volg onze opleidingen

27 juni 2018

De GDPR-verordening ging op 25 mei 2018 in voege. De verordening legt regels op over hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Ook besturen (en hun onderwijsinstellingen) zijn verplicht de vernieuwde regelgeving te volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je daarbij ook volgend schooljaar maximaal ondersteunen. Met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is afgesproken dat scholen een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) moeten hebben.

We voorzien een herhaling van de basisopleiding AIV, alsook een netwerkdag voor iedereen die de cursus al volgde. We bieden ook minstens één themadag aan, en je kunt zelf ook een opleidingssessie aanvragen. Inschrijven voor nieuwe AIV’s of voor de vervolgopleiding kan via de nascholingswebsite.