Wat met warme maaltijden? Kunnen we die als school nog aanbieden?

17 juni 2020

Je kunt als school zeker nog warme maaltijden aanbieden aan je leerlingen. Ook naar volgend schooljaar toe is het belangrijk om zo normaal mogelijk te kunnen starten. Voor veel leerlingen en scholen horen daar dan ook warme maaltijden bij. Uiteraard moet je daar ook de nodige veiligheidsmaatregelen rond voorzien. Vertrek bij de bepaling van die maatregelen altijd van de risicoanalyse die je samen met je interne preventieadviseur opstelt. De maatregelen die je hieronder vindt, gelden sowieso tot het einde van dit schooljaar. Hopelijk kunnen we jullie in de loop van de komende weken versoepelde maatregelen voorstellen voor de start van het volgende schooljaar.

De volgende maatregelen en tips kunnen richtinggevend zijn:

  • Als je refter voldoende ruim is (reken op 4 m² per aanwezige leerling), mag je verschillende contactbubbels tegelijkertijd in de refter laten plaatsnemen. Voorzie wel de nodige fysieke afstand tussen de verschillende bubbels. Contact tussen de bubbels onderling is immers niet toegelaten.
  • Leerlingen basisonderwijs moeten binnen hun klasbubbels onderling geen afstand bewaren – zij mogen dus gewoon naast elkaar aan tafel zitten. Leerlingen secundair onderwijs moeten wel afstand bewaren – voor hen moet je dus werken met gescheiden of geschrankte plaatsen.
  • Zorg voor de nodige handhygiënemogelijkheden zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de refter.
  • De personeelsleden die het eten opscheppen of uitdelen, dragen een mondmasker én ontsmetten de handen regelmatig met handgel.
  • Stel een circulatieplan op zodat leerlingen van verschillende bubbels mekaar niet hoeven te kruisen.
  • Zorg dat de tafels op voorhand gedekt zijn met borden, bestek en gevulde glazen of drankflesjes zodat leerlingen die zelf niet uit een grote bak of stapel moeten nemen.
  • Zorg ervoor dat een personeelslid indien nodig extra water kan bijvullen – laat de kinderen zeker niet uit een grote gemeenschappelijke karaf, grotere fles of waterautomaat water nemen. 
  • Bedien het eten bij voorkeur aan tafel om te veel verplaatsingen te vermijden.
  • Je kunt de leerlingen ook laten aanschuiven aan een buffet, maar zorg er dan voor dat ze zelf het eten niet moeten opscheppen. Hou ook rekening met de afstand tussen de leerlingen bij het aanschuiven: geen social distancing voor leerlingen basisonderwijs binnen de eigen klasbubbel, wel social distancing tussen de bubbels en voor leerlingen secundair onderwijs ook binnen de bubbel.
  • Je kunt ook werken met open frigo’s waar leerlingen drank en vooraf samengestelde borden kunnen uitnemen zonder dat ze andere drankjes of borden aanraken.

Al die maatregelen lijken complex, maar eens ze ingeburgerd zijn en iedereen weet wat hem of haar te doen staat, maken ze het wel mogelijk dat de leerlingen samen kunnen genieten van een warme maaltijd.