Wat met het kostgeld?

26 maart 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de internaten. Kan het internaat het volledige kostgeld aanrekenen wanneer internen sinds 18 maart naar huis zijn?

Gelet op de uitzonderlijke situatie en bijgevolg het ontbreken van rechtspraak of andere rechtsbronnen is het niet eenvoudig te bepalen wie het mogelijk economisch verlies draagt. We kunnen echter vanuit het gewone verbintenissenrecht beargumenteren dat als het internaat zijn verbintenis nakomt, de ouders dat ook dienen te doen. De verbintenis van de beheerder is het aanbieden van de thuisaanvullende context van het internaat. Zolang dat aspect kan doorgaan, moeten de ouders kostgeld betalen. Pas als het internaat niet meer kan voldoen aan die verbintenis, kunnen de ouders ook hun verbintenis (betalen) opschorten.

Sinds 18 maart vraagt de overheid zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook het internaat vraagt dat aan de ouders. Tegelijk blijven de internaten open op vraag van de overheid om te zorgen voor de kinderen met een maatregel die geen veilige opvang hebben, of voor kinderen van ouders uit cruciale beroepen (zorg-, distributie- en voedingssector).  Via een nieuwe cao kan het contractuele personeel ook volledig worden doorbetaald tot 3 april. Het personeel kan indien nodig alternatieve taken op zich nemen.

Concreet

Wanneer een kind op internaat wordt opgevangen, moeten de ouders het gebruikelijke kostgeld betalen.

Wanneer een kind vanaf 18 maart thuis verblijft op vraag van de overheid en bijgevolg ook op vraag van het internaat, moet je oordeelkundig omgaan met het aanrekenen van kostgeld. Enerzijds moet je opletten de begroting niet te laten ontsporen.  Anderzijds is een gebaar naar de ouders opportuun want zij ervaren vaak ook nadelige gevolgen van deze crisis. Bovendien blijft de kamer het hele schooljaar behouden en staat die onmiddellijk ter beschikking indien nodig of indien de lessen opnieuw hervat worden.

Daarom raden we aan om in de eigen context tot duurzame principes te komen en te bekijken welke kosten aangehouden blijven en dus doorgerekend worden en welke kosten er wegvallen. Best bestudeer je een boekhoudkundig evenwicht tot het einde van het schooljaar aangezien de kans groot is dat de internen nog niet zullen terugkomen na de paasvakantie. Bij de weg te vallen kosten kunnen bekeken worden: catering (in voorkomend geval na overleg rond voorwaarden cateringbedrijf), bepaalde energie- en nutsvoorzieningen (mits eventueel voldoende forfait te behouden), onderhoudspersoneel, uitgaven activiteiten … Eventueel kun je andere contextuele parameters in de berekening meenemen.

Je vermeldt op de factuur best dat ouders je kunnen contacteren voor een uitstel van betaling. Dat kan een tegemoetkoming zijn in moeilijke situaties.

We informeren je later over het kostgeld voor de pedastudenten.