Warm Water II - congres voor preventieadviseurs - schrijf je tijdig in

13 december 2017

Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden! Dit congres heeft de bedoeling een kruisbestuiving te zijn tussen de kennis en kunde van alle aanwezigen. Elke deelnemer krijgt een actieve rol toegewezen waarbij visie over KB’s, decreten, toelichten van normen … centraal staan. 

Als lokale preventieadviseur (LPA) en/of coördinerende (centrale) preventieadviseur (CPA) zoek je voortdurend naar oplossingen om aan risicobeheersing te doen. Veiligheidsdossiers en risicoanalyses worden opgesteld, al dan niet door de CPA. Daaruit kan en moet de lokale en/of coördinerende preventieadviseur de nodige stappen halen om het jaarlijks actieplan (JAP) en het globaal preventieplan (GPP) te stofferen. Ook de inspectie van het ministerie van onderwijs geeft een toelichting over de nieuwe inspectie 2.0 die vanaf 2018 van toepassing is. Noteer alvast 6 februari 2018 in je agenda of schrijf je meteen in!