Waarborgregeling in 2016-2017 in het basisonderwijs - selectie scholen basisonderwijs afgerond

16 juni 2016

In de nieuwsbrieven 37 en 38 kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was. Er werd beslist om, uitsluitend voor het schooljaar 2016-2017, de waarborgregeling bij wijze van overgangsjaar verder te laten bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die het huidige schooljaar loopt in het basisonderwijs. Voor volgend schooljaar zijn twee pistes mogelijk:

1 ‘Samen sterker op de klasvloer’ in het basisonderwijs via co-teaching: zowel huidige pilootscholen als nieuwe scholen bubao werden geselecteerd
2 ‘Bubao in duo met bao’: een continuüm van ondersteuning via een geïntegreerde werking op de klasvloer vanuit een samenwerking gewoon – buitengewoon basisonderwijs

Via de extra nieuwsbrief van 30 mei konden gewone basisscholen konden zich tot maandag 6 juni 2016 kandidaat stellen. In totaal ontvingen we 625 aanvragen. Op 14 juni ontvingen deze scholen een gerichte communicatie met de boodschap of zij al dan niet geselecteerd werden om volgend schooljaar ondersteuning te ontvangen via de waarborgregeling. We hebben een overzicht gemaakt van alle geselecteerde scholen gewoon basisonderwijs, ingedeeld per regio en per pilootschool bubao. Die pilootscholen bubao werken meestal samen met meerdere scholen bubao in de regio. Voor info over de concrete samenwerkingsverbanden kan je contact opnemen met de regionale pedagogisch begeleiders.

De deelnemende scholen en personeelsleden worden verwacht op de regionale informatiesessie over het pilootproject en kennismaking met de betrokken leraren van de gewone basisscholen, de begeleiders competentieontwikkeling en het projectteam:

  • Mechelen-Brussel: 20/06 van 14u tot 16u
  • West-Vlaanderen: 21/06 van 9u tot 11u
  • Limburg: 27/06 van 9u30 tot 11u30
  • Oost-Vlaanderen: 28/06 van 9u tot 11u
  • Antwerpen: 25/08 van 14u tot 16u

Tot slot willen we benadrukken dat de waarborgregeling 2016-2017 geen voorafname is op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd.