Vrijwilligerswet - Verzekering omnium eigen schade - Informatieplicht - Franchise

04 oktober 2016

Overeenkomstig de vrijwilligerswet informeert een school een vrijwilliger over een aantal zaken waaronder het verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid dat afgesloten is. Wanneer er een verzekering omnium voor eigen schade bij verplaatsing afgesloten werd, geldt daarvoor ook de informatieplicht vastgelegd in de vrijwilligerswet.

In voorkomend geval kan de school (de voorziene) franchise terugbetalen aan de vrijwilliger. Die terugbetaling wordt als een uitgave eigen aan de organisatie beschouwd en valt niet onder het begrip 'kostenvergoeding'.   

Dit is een antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Beatrijs Pletinck, Stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.