Vormingen GroepINTRO voor bedienden

16 januari 2019

Graag vestigen wij de aandacht op de opleidingen voor het meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel). We willen graag extra de focus leggen op mensen die tewerkgesteld zijn als bedienden. Zij komen er immers ook voor in aanmerking. Dat betekent dat het schoolbestuur de gederfde loonkost ook kan terug vorderen bij het Sociaal en Waarborgfonds.